Συνέδρια – Ημερίδες

Εισηγήσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Π.Ε.Ε. «Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη τη δημιουργικότητα», που πραγματοποιήθηκε 20-22 Απριλίου 2018 στην Αθήνα, με θέμα: Βάζω τέλος στον διωγμό! Διδακτικό σενάριο Θρησκευτικών ΣΤ΄ Δημοτικού.

Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Ηγεσία στην Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε 16-17 Μαρτίου 2018 στην Πάτρα, με θέμα: Αντιλήψεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Twinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας», που πραγματοποιήθηκε 24-26 Νοεμβρίου 2017 στην Πάτρα, με θέμα: Εκπαίδευση Παιδιών-Προσφύγων: Γνώσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων στην Ελλάδα», που διοργάνωσε ο Τομέας Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών στις 15-18 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα, με θέμα: Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Π.Ε.Ε. & Αμερικανικό Κολέγιο Pierce, «Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα: Θεωρία και Πράξη. Αναζητώντας ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο», που πραγματοποιήθηκε 19-21 Μαΐου 2017 στην Αθήνα, με θέμα: Σέβομαι την ετερότητα. Συνυπάρχω αρμονικά. Ένα διδακτικό σενάριο Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού.

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Άτομα, Θεσμοί Κοινωνία: Ο Κόσμος της Ψυχολογίας», που πραγματοποιήθηκε 10-14 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: Οι διαπολιτισμικές πρακτικές των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», που πραγματοποιήθηκε 21-23 Απριλίου 2017 στην Αθήνα, με θέμα: Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των τροφίμων.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», που πραγματοποιήθηκε 21-23 Απριλίου 2017 στην Αθήνα, με θέμα: Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη μάθηση της έννοιας της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», που πραγματοποιήθηκε 21-23 Απριλίου 2017 στην Αθήνα, με θέμα: Συνεργατική σχεδίαση ψηφιακής παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικά με τη Μικροβιακή επιμόλυνση τροφίμων.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», που πραγματοποιήθηκε 21-23 Απριλίου 2017 στην Αθήνα, με θέμα: Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Twinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», που πραγματοποιήθηκε 25-27 Νοεμβρίου 2016 στην Πάτρα, με θέμα: Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα.

10ο Πανελλήνιο & Διεθνές Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” & 8ο Συνέδριο “Διδακτική της Πληροφορικής”, που πραγματοποιήθηκε 23-25 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα, με θέμα: Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδασκαλία.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Π.Ε.Ε. & Αμερικανικό Κολέγιο Pierce, “Προγράμματα Σπουδών – Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και μέλλον”, που πραγματοποιήθηκε 4-6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα, με θέμα: Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ δημοτικού

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. “Προοπτικές για ένα Σύγχρονο και Δημοκρατικό Σχολείο” που πραγματοποιήθηκε 26-28 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, με θέμα: Η Κατασκευή και Μέτρηση Γωνιών ως Διαδικασία Αξιοποίησης του Μαθηματικού Περιεχομένου Προβλημάτων και των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. “Προοπτικές για ένα Σύγχρονο και Δημοκρατικό Σχολείο” που πραγματοποιήθηκε 26-28 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, με θέμα: Η διαδικασία Αξιολόγησης στα Πειραματικά Σχολεία. Η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το παράδειγμα των Πειραματικών Σχολείων Πανεπιστημίου Πατρών

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Α.Λ.Ο. που πραγματοποιήθηκε 7-8 Νοεμβρίου 2015, στην Καλαμάτα. με θέμα: Το Ημερολόγιο καταγραφής ως μέσο αξιολόγησης και αναστοχασμού στην Ειδική Αγωγή

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.» που πραγματοποιήθηκε 7-8 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα, με θέμα: Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής: Το ράλι της προπαίδειας

“7th Conference on Informatics in Education 2015. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, που πραγματοποιήθηκε 9-11 Οκτωβρίου 2015 στον Πειραιά, με θέμα: Σχεδιασμός Εφαρμογής Σύνθεσης Μουσικού Κειμένου με το Scratch.

2ο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», που πραγματοποιήθηκε 23 & 24 Μαΐου 2015 στην Αθήνα, με θέμα: Οι μύθοι και η ελιά.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. “Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το Σχολείο του 21ου Αιώνα” που πραγματοποιήθηκε 27-29 Μαρτίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: Η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας

1ο Συνέδριο Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών & Πρακτικών Επιμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου “Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που βασίζονται στο Σχολείο (Scholl Based), που πραγματοποιήθηκε 20-22 Φεβρουαρίου 2015, στην Κόρινθο, με θέμα: Η σχολική μονάδα ως κοινότητα μάθησης: απόψεις, αντιλήψεις, προσδοκίες, στερεότυπα και δυσλειτουργίες.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.» που πραγματοποιήθηκε 22-23 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα, με θέμα: Σενάριο Διδασκαλίας Θρησκευτικών στη Δ΄ Δημοτικού με χρήση ΤΠΕ. Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα.

6th Conference on Informatics in Education 2014. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα 10-12 Οκτωβρίου 2014, με θέμα: Διαδραστικός πίνακας και διδασκαλία μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο.

3ο Διεθνές Συνέδριο «Η Σχολική Μονάδα ως ένας Οργανισμός που Μαθαίνει. Προσεγγίσεις και Εφαρμογές» που πραγματοποιήθηκε 12-14 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα, με θέμα: Η δειγματική διδασκαλία εκπαιδευτικών: Μια επιμορφωτική πρόταση.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. “Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις” που πραγματοποιήθηκε 23-24 Νοεμβρίου 2013 στην Κόρινθο, με θέμα: Το συμπλήρωμα του 10

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. “Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις” που πραγματοποιήθηκε 23-24 Νοεμβρίου 2013 στην Κόρινθο, με θέμα “Μετρώ και λογαριάζω βάρη”

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. “Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις” που πραγματοποιήθηκε 23-24 Νοεμβρίου 2013 στην Κόρινθο, με θέμα “Τέλεια και ατελής διαίρεση”

ΙΕ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «eRA-8 The Synergy Forums» που πραγματοποιήθηκε 23-25 Σεπτεμβρίου 2013, στην Αθήνα, με θέμα: The position of vocabulary in language teaching: Exploring teaching and evaluating practices of teachers

15ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Κατάρτισης και Έρευνας στην Οικογενειακή Εκπαίδευση «Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: πολιτικές και πρακτικές για το παιδί», το οποίο πραγματοποιήθηκε 22-25 Μαΐου 2013, στην Πάτρα, με θέμα: Η τεχνική της ενεργούς ακρόασης: μια συμβουλευτική παρέμβαση σε ομάδα γονέων

Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις» που πραγματοποιήθηκε 11-14 Απριλίου 2013, στην Αθήνα, με θέμα: Αναπαραστάσεις των γονέων για το ρόλο τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις» που πραγματοποιήθηκε 11-14 Απριλίου 2013, στην Αθήνα, με θέμα: Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου ως αφορμή για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη

23ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Π.Α.Λ.Ο. «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες. Αποτύπωση θεωρητικών τάσεων και καινοτόμων πρακτικών σε δύσκολες οικονομικές περιόδους» που πραγματοποιήθηκε 9-10 Νοεμβρίου 2012, στην Καλαμάτα με θέμα: Εκπαιδευτική αξιολόγηση και σύνδρομο Down. Η περίπτωση της Νίκης

23ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Π.Α.Λ.Ο. «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες. Αποτύπωση θεωρητικών τάσεων και καινοτόμων πρακτικών σε δύσκολες οικονομικές περιόδους» που πραγματοποιήθηκε 9-10 Νοεμβρίου 2012, στην Καλαμάτα με θέμα: Εκπαιδευτική αξιολόγηση και Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια μελέτη περίπτωσης

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολές Γονέων: Η Οικογένεια εκπαιδεύεται Δια Βίου», που πραγματοποιήθηκε 8-10 Νοεμβρίου 2012, στην Αθήνα, με θέμα: Στερεότυπα και Διακρίσεις στην Οικογένεια.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολές Γονέων: Η Οικογένεια εκπαιδεύεται Δια Βίου», που πραγματοποιήθηκε 8-10 Νοεμβρίου 2012, στην Αθήνα, με θέμα: Εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων: Κοινωνικές διαφοροποιήσεις.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» που πραγματοποιήθηκε 2-4 Νοεμβρίου 2012, στα Ιωάννινα με θέμα: Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

10th Annual International Conference on Health Economics, Management and Policy που πραγματοποιήθηκε 27-30 Ιουνίου 2011 στην Αθήνα, με θέμα: HIVS / AIDS Education for Young People in Greece: Needs and Challenges.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Κακοποίηση-Παραμέληση Παιδιών: Σε αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης. Το σοκ του πραγματικού. Η επιστροφή του συμβολικού», που διοργάνωσε το Κέντρο για τη Μελέτη & την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών, του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στις 9 & 10 Μαΐου 2011 στην Αθήνα, με θέμα: Απόψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για την Επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου.

Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών στις 27-30 Μαΐου 2010, στην Αθήνα, με θέμα: Κοινωνικά διαφοροποιημένες απόψεις των γονέων για τα προβλήματα και δυσλειτουργίες που δημιουργούνται στην οικογένεια από την ανάθεση εργασιών στο μαθητή για το σπίτι.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, στις 19-21 Οκτωβρίου 2007, στα Ιωάννινα, με θέμα: Οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τους ρόλους των δύο φύλων.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση» που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, στις 19-21 Οκτωβρίου 2007, στα Ιωάννινα, με θέμα: Φύλο και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας: οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Σχολές Γονέων: Μαζί με τα παιδιά μας» που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας στις 11-12 Μαΐου 2007, στα Καμένα Βούρλα, με θέμα: Ιστορική αναδρομή των σχέσεων σχολείου – οικογένειας.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», που πραγματοποιήθηκε 24 – 26 Νοεμβρίου 2006 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: Διαφοροποιήσεις των αντιλήψεων των μελλοντικών δασκάλων για την ισότητα των φύλων: η συμβολή του μαθήματος Εκπαίδευση και φύλο στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.

Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Δια Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και του Δήμου Βόλου, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006 στο Βόλο με θέμα: Απόψεις και εμπειρίες των γονέων από την παρακολούθηση του προγράμματος Συμβουλευτική Γονέων.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διοίκηση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» που διοργάνωσε το Κέντρο Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στις 2-4 Δεκεμβρίου 2005 στην Άρτα με θέμα: Η συμβολή του Διευθυντή του Σχολείου στη βελτίωση της Επικοινωνίας Γονέων και Δασκάλων.

ΙΑ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας», που πραγματοποιήθηκε 21 – 23 Οκτωβρίου 2005 στη Ρόδο με θέμα: Αναζητώντας τον τέλειο Δάσκαλο: τι προσδοκούν οι γονείς των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών;

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαιδευτικές Αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου», που πραγματοποιήθηκε 8-10 Απριλίου 2005 στην Πάτρα, με θέμα: Δάσκαλος και εκπαιδευτικές αλλαγές: διεκπεραιωτής ή συνεργάτης;

Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Σχολείο και Οικογένεια» που πραγματοποιήθηκε 18-20 Μαρτίου 2005 στα Ιωάννινα, με θέμα: Ποιοτικές διαφοροποιήσεις την επικοινωνία γονέων και δασκάλων.

1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Quality of Life and Psychology» που πραγματοποιήθηκε 3-5 Δεκεμβρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη με θέμα: Lexical Enrichment: Development of a Vocabulary Test for Primary School Students.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», που πραγματοποιήθηκε 28 – 30 Μαΐου 2004 στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα: Ποιοι γονείς επιλέγουν το σχολείο φοίτησης των παιδιών τους;

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανθρώπινη Συμπεριφορά: Έρευνα και Εφαρμογές της στην Ψυχολογία και στην Εκπαιδευτική Πράξη», που πραγματοποιήθηκε 21 – 23 Νοεμβρίου 2003 στο Βόλο με θέμα: Ανάπτυξη ενός τεστ Λεξιλογίου για την Δ΄ Δημοτικού.

Διεθνές Συνέδριο «Ταυτότητες Τσιγγάνων στην Ευρώπη: Έρευνα και Πολιτικές», που πραγματοποιήθηκε 17 & 18 Οκτωβρίου 2003 στα Ιωάννινα με θέμα: Πρόοδοι στην ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο και στρατηγικές άρσης των εμποδίων εγγραφής και φοίτησής τους.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, που πραγματοποιήθηκε 21 – 24 Μαΐου 2003 στη Ρόδο, με θέμα: Κατασκευή ενός τεστ Λεξιλογίου για την Ε΄ Δημοτικού.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο: συνέχειες και ασυνέχειες», που πραγματοποιήθηκε 10 & 11 Μαΐου 2003 στα Ιωάννινα με θέμα: Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των τσιγγανοπαίδων.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα» που πραγματοποιήθηκε 10 – 12 Μαΐου 2003 στην Πάτρα, με θέμα: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι Εκπαιδευτικές Πρακτικές των Δασκάλων: το παράδειγμα της Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», που πραγματοποιήθηκε 7 – 9 Νοεμβρίου 2002 στην Αθήνα, με θέμα: Ανάπτυξη τεστ Λεξιλογίου για τη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η ελληνική οικογένεια» που πραγματοποιήθηκε 3-6 Οκτωβρίου 2002 στην Αθήνα, με θέμα: Κοινωνικές διαφοροποιήσεις των σχέσεων των οικογενειών με το σχολείο.

10ο Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση», που πραγματοποιήθηκε 8-10 Νοεμβρίου 2001 στο Ναύπλιο με θέμα: Η στάση των τσιγγάνων προς το σχολείο και η αντιμετώπισή τους από αυτό.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε, 3-6 Μαΐου 2001 στα Ιωάννινα με θέμα: Διαμορφωτικές προσδοκίες – πιέσεις πάνω στο ρόλο του Δασκάλου μέσα στη σχολική τάξη.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Έλληνας Δάσκαλος του μέλλοντος και τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα μόρφωσης και κατάρτισής του», που πραγματοποιήθηκε, 24 – 25 Νοεμβρίου 2000 στην Πάτρα, με θέμα: Απόψεις των δασκάλων της πράξης για το Δάσκαλο του μέλλοντος.

Συμπόσιο «Παιδεία και Εκπαιδευτικός» που πραγματοποιήθηκε 16 – 19 Δεκεμβρίου 1999 στην Πάτρα με θέμα: Το Πρόγραμμα εξομοίωσης των διαφορετικών πτυχίων των Ελλήνων δασκάλων – οι δυσλειτουργίες του.

Θ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική», που πραγματοποιήθηκε 11-13 Νοεμβρίου 1999 στο Βόλο με θέμα: Άτυπες μορφές δια βίου κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Έρευνα», που πραγματοποιήθηκε 13-15 Νοεμβρίου 1998 στη Ναύπακτο με θέμα: Το Π.Δ. 130/90 για την «Εξομοίωση» και οι ποικίλες διαφοροποιήσεις του κατά την εφαρμογή.

Διεθνές Συνέδριο του Παντείου Πανεπιστημίου «Κοινωνία των 2/3: διαστάσεις του σύγχρονου προβλήματος», που πραγματοποιήθηκε 10-12 Νοεμβρίου 1997 στην Αθήνα με θέμα: Ο κοινωνικός αποκλεισμός αρχίζει από το σχολείο.

 

Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Σεμινάρια – Ημερίδες

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Σχολές Γονέων: Παρελθόν, Παρόν, μέλλον», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, στις 1 Ιουνίου 2013 στην Πάτρα, με θέμα: «Ο ρόλος του Γονέα στις σύγχρονες προκλήσεις»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά – Μέτρα Ενίσχυσης των Μαθητών Ρομά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 29 Μαρτίου 2013, στη Μεσσήνη, με θέμα: «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά: Στερεότυπα και Αντιστάσεις»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Ψυχική Υγεία και Παιδί σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης. Χθες σήμερα αύριο» που διοργάνωσε το Καραμαδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στις 9 Μαρτίου 2013, στην Πάτρα, με θέμα: «Η παιδαγωγική του Σχολείου σε χρόνια κρίσης»

Συμμετείχα ως εισηγητής στο Βιωματικό Σεμινάριο «Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: σχεδιασμός-μεθόδευση- αξιολόγηση», που διοργάνωσε το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», στις 18 Ιανουαρίου 2013 στην Αθήνα, με θέμα: «H δειγματική διδασκαλία ως επιμορφωτική τεχνική στα ενδοσχολικά σεμινάρια.  Απόψεις των εκπαιδευτικών»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά – Μέτρα Ενίσχυσης των Μαθητών Ρομά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 13 Δεκεμβρίου 2012, στην Πάτρα, με θέμα: «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά: Στερεότυπα και Αντιστάσεις»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά – Μέτρα Ενίσχυσης των Μαθητών Ρομά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 22 Ιουνίου 2012, στην Πάτρα, με θέμα: «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά: Στερεότυπα και Αντιστάσεις»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά – Μέτρα Ενίσχυσης των Μαθητών Ρομά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 23 Μαΐου 2012, στο Μεσολόγγι, με θέμα: «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά: Στερεότυπα και Αντιστάσεις»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην ημερίδα «Παιδιά – Γονείς – Οικογένεια. Νέες Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα» που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στις 14 Μαρτίου 2012, στην Κ. Αχαΐα, με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία».

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Δυσκολίες Μάθησης. Το Παιδί, η Οικογένεια, το Σχολείο» που διοργάνωσε η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α του Δήμου Παραλίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, στην Παραλία, με θέμα: «Η κοινωνική διάσταση των μαθησιακών δυσκολιών»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Η Ουσία και οι Ουσίες» που διοργάνωσε η Δ.Ε.Κ.Υ.Β. του Δήμου Βραχνεΐκων στις 21 Μαρτίου 2010, στα Βραχναίικα, με θέμα: «Το παιδί μπροστά στη βία των ηλεκτρονικών μέσων. Οι γονείς αντιμέτωποι με την εξάρτηση»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Διαφυλικές Σχέσεις» που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, στις 26 Φεβρουαρίου 2010, στην Πάτρα, με θέμα: «Εκπαίδευση και Διαφυλικά Στερεότυπα»

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Ενδοσχολική Βία. Σχολικός εκφοβισμός: Μύθος και πραγματικότητα» που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και τα Τμήματα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, στις 6 Μαρτίου 2010, στην Πάτρα, με θέμα: «Οι κοινωνικές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού».

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Φύλο στην Ελλάδα» που διοργάνωσε το ΤΕΙ Πατρών, στις 17 Ιουνίου 2008 στην Πάτρα, με θέμα: «Εκπαίδευση και διατήρηση των στερεοτυπικών επαγγελματικών επιλογών κατά φύλο».

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Ο ρόλος της Οικογένειας στο σχεδιασμό ζωής των φύλων – Σπουδές, επάγγελμα, οικογένεια» που διοργάνωσαν τα ΓΡΑΣΕΠ του ΓΕΛ Ρίου και του 1ου ΓΕΛ Πάτρας, στις 14 Μαΐου 2008, με θέμα: «Οι επαγγελματικές επιλογές των εφήβων…για το καλό τους».

Συμμετείχα ως συνεισηγητής (με τον κοινωνιολόγο Δ. Αντωνιάδη) στην Ημερίδα «Υποστήριξη και Κοινωνική Ένταξη των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων», που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στις 4 Μαΐου 2007 στην Πάτρα, με θέμα:  Αξιολόγηση, εμπειρίες και προτάσεις των μαθητών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ενημέρωσης σε σχολεία του Ν. Αχαΐας.

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα με θέμα «Γονείς – Ισότιμοι Εταίροι στη σχολική κοινότητα» που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Ν. Αχαΐας στην Πάτρα στις 19 Νοεμβρίου 2006 με θέμα: Σχολές Γονέων.

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Σύγχρονη Διαπολιτισμική Διδακτική» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Συνεδριακό Κέντρο Οργανισμού Λιμένος Πατρών, στην Πάτρα, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2006, με θέμα: Ο Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος στο Σύγχρονο Σχολείο.

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Δια βίου Μάθηση και Προσωπική Ανάπτυξη των Γονέων», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα στις 7 Ιουνίου 2006 με θέμα: «Αξιολόγηση της Λειτουργίας της Σχολής Γονέων στο Ν. Αχαΐας».

Συμμετείχα ως εισηγητής στην Ημερίδα «Αποφάσεις και Επιλογές στο Σχέδιο Ζωής μου» που διοργάνωσε Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατο