Συμμετοχή σε έρευνα – Re.Cri.Re.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Αυδή, συμμετέχει σε μια διεθνή έρευνα και έχει αναλάβει να συντονίσει το ερευνητικό κομμάτι στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ReCriRe «Ανάμεσα στην αναπαράσταση της κρίσης και στην κρίση της αναπαράστασης. Πώς  κρίση άλλαξε το συμβολικό τοπίο των Ευρωπαϊκών κοινωνιών και ταυτοτήτων. Επιπτώσεις για τις πολιτικές και για τη χάραξη των πολιτικών», αποτελεί μια κοινωνική έρευνα, η οποία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των ανθρώπων για τον τόπο στον οποίο κατοικούν καθώς και πώς αυτές οι αναπαραστάσεις συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και νιώθουν.

Απώτερος στόχος είναι να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πιο αποδοτικά, αποτελεσματικά και πολιτισμικά ευαισθητοποιημένα προγράμματα σε διάφορους τομείς (όπως  για παράδειγμα, η εκπαίδευση, η προαγωγή της υγείας, η κοινωνική συνοχή, η κινητικότητα, η ασφάλεια και η αγορά εργασίας).

Όποιος/α θέλει να βοηθήσει στην έρευνα, ας συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση