Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας»

Συμμετέχουμε με τους συναδέφλους Παναγιώτη Κακαβά & Κωνσταντίνο Κακαβά, με εισήγηση στο Συνέδριο
«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Η εισήγησή μας έχει τίτλο Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας». Αφορά στην παρουσίαση της εφαρμογής που δημιουργήθηκε για την εξάσκηση των μαθητών της Β΄ Τάξης του Δημοτικού σχολείου στην εύρεση των γινομένων της προπαίδειας. Η εφαρμογή είναι βασισμένη στο λογισμικό οπτικού προγραμματισμού Scratch. Πρόκειται για μία εφαρμογή τύπου εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) και στοχεύει στην άσκηση των μαθητών με σκοπό να αναπτυχθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους. Απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι και γνωρίζουν την προπαίδεια από το ένα έως το δέκα ή επιμέρους προπαίδειες των αριθμών. Μέσω της προτεινόμενης εφαρμογής γίνεται έλεγχος και αξιολόγηση των σχετικών γνώσεών τους. περιλαμβάνει δύο επιφάνειες που διαδοχικά εμφανίζονται στους μαθητές. Στην πρώτη επιφάνεια εμφανίζονται οι επιλογές που έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους για να εκκινήσουν τον αγώνα τους και που αποτελούν τη βάση των ερωτήσεων με τις οποίες θα αγωνιστούν. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής γινομένων του 1, του 2, κλπ., έως το 10 αλλά και η δυνατότητα συνδυασμένων γινομένων.περιλαμβάνει δύο επιφάνειες που διαδοχικά εμφανίζονται στους μαθητές. Στη δεύτερη επιφάνεια οι μαθητές εισέρχονται στο «αγωνιστικό» μέρος της εφαρμογής και προσπαθούν να βρουν τα σωστά αποτελέσματα των γινομένων που τους δίνονται. Συνεπώς, η εφαρμογή δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη γνώση από την πλευρά των μαθητών για να τη χρησιμοποιήσουν, αφού η μόνη δεξιότητα που απαιτείται είναι η πληκτρολόγηση αριθμών από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Αφήστε μια απάντηση