Το Ημερολόγιο Καταγραφής ως Μέσο Αξιολόγησης και Αναστοχασμού στην Ειδική Αγωγή

Πραγματοποιείται το προσεχές Σαββατοκύριακο, 7 & 8 Νοεμβρίου, στην Καλαμάτα, στο αμφιθέατρο Ν. Πολίτης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργανώνει η Πανελλήνια Αντικωφωτική & Λογοθεραπευτική Οργάνωση (ΠΑΛΟ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών), το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ΣΕΥΠ, (Τμήμα Λογοθεραπείας) & τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) με θέμα: «Τα άτομα με αναπηρία – ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σημερινή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Σκέψεις και προτάσεις».

Στο Συνέδριο συμμετέχουμε με εισήγηση με τη συνάδελφο Κοντοπούλου Δέσποινα με θέμα: «Το Ημερολόγιο Καταγραφής ως Μέσο Αξιολόγησης και Αναστοχασμού στην Ειδική Αγωγή».

Το ημερολόγιο καταγραφής παρατηρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης. Είναι μια «ζωντανή» μέθοδος επίτευξης των εξατομικευμένων προγραμμάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες, αλλά και σημείο συνάντησης των γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών. Αφορά στην καθημερινή ποιοτική καταγραφή και ανάλυση πληροφοριών, σκέψεων, ιδεών, απόψεων και δρώμενων του μαθητή, αλλά επίσης καταγραφή των προσωπικών παρατηρήσεων, εντυπώσεων και συναισθημάτων όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (των εκπαιδευτικών του σχολείου, του διευθυντή, του σχολικού συμβόλου).

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη του ρόλου του ημερολόγιου καταγραφής. Στην μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζουμε αναδεικνύεται η σημασία της σωστής καταγραφής και αξιοποίησης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος της παράλληλης στήριξης για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

 

Αφήστε μια απάντηση