Σχεδιασμός Εφαρμογής Σύνθεσης Μουσικού Κειμένου με το Scratch

Στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πραγματοποιείται 9-11 Οκτωβρίου 2015, το 7th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (7th CIE2015), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Στο Συνέδριο συμμετέχουμε με εισήγηση με τους συναδέλφους Κακαβά Κωνσταντίνο και Κακαβά Παναγιώτη.

Η εισήγησή μας έχει στόχο να παρουσιάσει την εφαρμογή «Σύνθεση Μουσικού Κειμένου» η οποία σχεδιάστηκε με λογισμικό οπτικού προγραμματισμού, καλύπτοντας τους διδακτικούς στόχους που θέτει η διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Με τρόπο απλό και παιγνιώδη οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχει το ανοιχτό αυτό λογισμικό, ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους μουσικές γραμμές. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές αποκτούν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη συγγραφή ενός ορθού μουσικού κειμένου, αλλά ταυτόχρονα εξασκούνται και στις δεξιότητες προγραμματισμού, θέτοντας τις βάσεις για μια διδασκαλία που χρησιμοποιεί τις αρχές του εποικοδομισμού σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Η εφαρμογή «Σύνθεση Μουσικού Κειμένου» αφορά στο μάθημα της Μουσικής και απευθύνεται σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού και πιο συγκεκριμένα στους μαθητές της Δ΄ – ΣΤ΄ τάξης. Το περιεχόμενό της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μαθητές Γυμνασίου. Επιτρέπει τη δημιουργία μουσικών γραμμών από τους ίδιους τους μαθητές και τη σύνταξη σεναρίων που δημιουργούν μία ακουστική απεικόνιση του μουσικού κειμένου που συνέταξαν οι μαθητές. Απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του λογισμικού Scratch και γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του, καθώς και τον τρόπο χειρισμού των λειτουργιών του ήχου που παρέχει

Αφήστε μια απάντηση