Σχεδιασμός Εφαρμογής Σύνθεσης Μουσικού Κειμένου με το Scratch

Στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πραγματοποιείται 9-11 Οκτωβρίου 2015, το 7th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (7th CIE2015), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Καλύπτει τόσο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Σχεδιασμός Εφαρμογής Σύνθεσης Μουσικού Κειμένου με το Scratch’ »