Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών που παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΥΕΚ 990/τ.Β´/28-5-2015). Σο Δίπλωμα αυτό εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τον διπλωματούχο και σε αυτό αναγράφεται η θεματική περιοχή της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Η διάρκεια σπουδών είναι …

Συνέχεια του άρθρου ‘Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών’ »