Η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας

Στο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 28 & 29 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάσαμε (με τους συναδέλφους Κακαβά Κωνσταντίνο και Κακαβά Παναγιώτη) ένα διδακτικό σενάριο διάρκειας 6-8 ωρών, για τη διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας στη ΣΤ΄ τάξη με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. Η συγκεκριμένη διδασκαλία στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας της συμμετρίας η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας’ »