8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με το «Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την οργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», κατά το διάστημα 2-4 Νοεμβρίου 2012 στα  Ιωάννινα.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

α. Προφορικές Ανακοινώσεις

β. Θεματικά Συμπόσια

γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 1. Εκπαιδευτική Έρευνα
 2. Προσχολική Παιδαγωγική
 3. Σχολική Παιδαγωγική
 4. Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί: Βασική κατάρτιση, Επιμόρφωση–Μετεκπαίδευση
 5. Εκπαιδευτική Πολιτική. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
 6. Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα, Αξιολόγηση
 7. Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 8. Ειδική Αγωγή – Δυσκολίες Μάθησης
 9. Φιλοσοφία της Παιδείας
 10. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 11. Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
 12. Διαπολιτισμική Αγωγή
 13. Συγκριτική Παιδαγωγική
 14. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

Όσες και όσοι ενδιαφέρεσθε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση, θα πρέπει να στείλετε τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής σας (μέχρι 20 σειρές), το αργότερο έως 30 Ιουλίου 2012, στο γραφείο του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Επίκουρου Καθηγητή κ. Θωμά Μπάκα, σε τρία εκτυπωμένα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω email), για να προωθηθούν εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές.

Εφόσον εγκριθεί, θα πρέπει να στείλετε και το τελικό κείμενο της ανακοίνωσής σας, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 για να συμπεριληφθεί στα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Συνεδρίου (απαραίτητη είναι και η τηλεφωνική επιβεβαίωση  των αποστελλόμενων στο τηλ.: 26510-05769 και 6977-460667).

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αφήστε μια απάντηση