Ωρολόγιο Πρόγραμμα 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου

Στο αρχείο αυτό μπορείτε να βρείτε ένα εύχρηστο εργαλείο για να συμπληρώσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ενός 12/θέσιου σχολείου.

Προσοχή: Να σημειώνετε τα μαθήματα μόνο στο Φύλλο της κάθε τάξης, αφού αυτά περνούν αυτόματα στο Φύλλο με το όνομα «Πρόγραμμα Σχολείου». Εάν κατά λάθος σημειώσετε ή διαγράψετε μαθήματα στο Φύλλο αυτό, τότε δε θα μπορέσετε να συμπληρώσετε αυτόματα το Πρόγραμμα. Υπάρχουν ακόμα μερικά φύλλα για τους εκπαιδευτικούς της κάθε ειδικότητας.

Αφήστε μια απάντηση