Διεθνές Συνέδριο «Οικογένεια, Σχολείο, Τοπικές Κοινωνίες: Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί»

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών από τις 22 ως 26 Μαΐου  2013 θα λάβει χώρα το 15Ο Συνέδριο της ΑIFREF (Διεθνής Ένωση Κατάρτισης και Έρευνας στην Οικογενειακή Εκπαίδευση).  Συνδιοργανωτής είναι το ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιστημονικός  υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Παντελής Κυπριανός.

Στόχοι του Συνεδρίου

Σε μία περίοδο κρίσης, όπως η τρέχουσα, σημαδεμένη από την αβεβαιότητα και την αποδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών, ανάμεσά τους και αυτών που αφορούν στην προστασία και την εκπαίδευση του παιδιού, ο ρόλος της οικογένειας και των τοπικών κοινωνιών αποδεικνύεται πρωταρχικός.

 • Πώς διαγράφονται οι σχέσεις ανάμεσα στις υπερεθνικές, εθνικές και τοπικές κοινωνίες και ποιες αρμοδιότητες διαθέτουν οι τελευταίες για την κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση του παιδιού;
 • Ποια εικόνα έχουμε για το παιδί και τα δικαιώματά του ως αρχές, ως κοινωνία και ως πολίτες;
 • Ποιες πολιτικές και πρακτικές υιοθετούν οι υπερεθνικές, εθνικές και τοπικές αρχές και κοινωνίες και ποια μέσα κινητοποιούν για να πετύχουν τους στόχους τους;
 • Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στις παρεχόμενες στο παιδί υπηρεσίες

Οι Θεματικοί Άξονες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις των σχέσεων ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και την τοπική κοινωνία
 • Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική για το παιδί από τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες.
 • Τοπικές κοινωνίες και υπηρεσίες για το παιδί
 • Δικαιώματα του παιδιού, πολιτικές και πρακτικές για την προστασία τους.
 • Το παιδί στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες: προκλήσεις και προβλήματα
 • Κοινωνιο-ψυχολογικές μελέτες για την οικογένεια και την εμπλοκή της στις προσφερόμενες στο παιδί υπηρεσίες.
 • Οικογενειακή παιδαγωγική
 • Συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο
 • Τρέχουσα κρίση και συνέπειες στην οικογένεια και το παιδί

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.aifref2013.upatras.gr/el/index.php?menu=1

Αφήστε μια απάντηση