Διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης διαμορφώνουν ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, το σημερινό σχολείο οφείλει να προετοιμάσει αποτελεσματικά τον αυριανό πολίτη της Κοινωνίας της  γνώσης, προκειμένου  να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για το μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση  της μάθησης και τελικά, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. του Ν. Αχαΐας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,  διοργανώνουν Επιμορφωτική Διημερίδα στις 19 και 20 Ιουνίου 2012 στα Π.Ε.Κ Πάτρας  (3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, Εργατικές Κατοικίες Παραλίας, τηλ.2610526662) και ώρα 08.15-13.30 με θέμα: «Διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών Λογισμικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου»

Στη  Διημερίδα συμμετέχουν δύο μόνιμοι δάσκαλοι/ες από κάθε Σχολική Μονάδα  (από 6/θέσια και άνω – ένας ανά ημέρα) κατά προτίμηση, εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση β΄ επιπέδου. Στην περίπτωση των ολιγοθέσιων σχολείων συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός (μόνο τη μια ημέρα).

Διαβάστε το σενάριο που προτείνουμε για τα μαθηματικά της Β΄ τάξης (πρόσθεση τριψήφιων) και τα φύλλα εργασίας

Αφήστε μια απάντηση