4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας «Ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης»

Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν 1-4 Νοεμβρίου 2012, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με τίτλο «Ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης»

Στόχοι του  Συνεδρίου είναι: (α) να υπογραμμισθεί η συμβολή του Κλάδου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση της κρίσης σε ποικίλους τομείς, και (β) να ευαισθητοποιηθούν οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι για αποτελεσματικές δράσεις και παρεμβάσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.counsellingpsychology2012.gr/

Αφήστε μια απάντηση