Απολογιστική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) δημοσιοποίησε την Απολογιστική Έκθεση των πολιτικών και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013».

Το Εθνικό Πρόγραμμα αποτέλεσε τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό της δραστηριότητας της ΓΓΙΦ και είχε βασική πολιτική προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής προς τον πολίτη, και ιδιαίτερα προς τις γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και πλήττονται δυσανάλογα από την οικονομική κρίση.

Η Έκθεση αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας (π.χ. στη γονική άδεια, στην εμπορία ανθρώπων – trafficking), στη βία κατά των γυναικών, (π.χ. ίδρυση Συμβουλευτικών Κέντρων στους δήμους, στη σεξουαλική υγεία) στην ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, κ.ά.

Η Απολογιστική Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ http://www.isotita.gr/

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση