Διάγνωση & Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών

Στον Τόμο αυτό ευρίσκεται το υλικό που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου  «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες», από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Πόρποδα.

Παρουσιάζεται αφενός η διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών στη σχολική τάξη, με απλά και άτυπα μέσα και επίσης, η εκπαιδευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, στις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας και των Μαθηματικών .

Αφήστε μια απάντηση