Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Στον Τόμο αυτό, ευρίσκεται το υλικό που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου  «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες», από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Πόρποδα.

Αναφέρεται στις δυσκολίες στην Ανάγνωση, Ορθογραφία, Αριθμητική, σε τεστ αξιολόγησης και σε ενδεικτικές δραστηριότητες.

Αφήστε μια απάντηση