Σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας

Οι σχέσεις της οικογένειας με το σχολείο δεν ήταν πάντοτε οι ίδιες. Πέρασαν από διάφορα στάδια. Πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση, η οικογένεια ήταν υπεύθυνη για την εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Από το τέλος του 18ου αιώνα, ένας νέος θεσμός, το σχολείο, ανέλαβε την ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες καλούνται οι γονείς, ή οι ίδιοι επιζητούν όλο και περισσότερο, να παίζουν ενεργότερο ρόλο σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες μάλιστα έχουν ψηφίσει ειδικούς Νόμους οι οποίοι σκοπεύουν στη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της συνεργασίας της οικογένειας με το σχολείο.

Οι σημαντικοί περίοδοι στη σχέση σχολείου – οικογένειας

Σύμφωνα με την Annete Lareau (1987:74), στις σχέσεις της οικογένειας με το σχολείο μπορούν να καταγραφούν τρεις σημαντικοί περίοδοι. Η πρώτη έως τη βιομηχανική επανάσταση (1850), η δεύτερη από τότε έως και το τέλος της δεκαετίας του 1950 και η τρίτη από τη δεκαετία του 1960 έως και τις μέρες μας.

Δείτε την παρουσίαση της Εισήγησης

Αφήστε μια απάντηση