Νόμος 3966/2011 (και για την Ειδική Αγωγή)

Διαβάστε το Νόμο 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
Στο άρθρο 56 διαβάστε τα «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)»

Αφήστε μια απάντηση