Φυσική Αγωγή

 • Καινοτόμα Προγράμματα

  Σωστή Συμπεριφορά, στον αθλητισμό, στην ίδια τη ζωή…!!!

 • Καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική  Εκπαίδευση
 •  Σμίνθη/Ξάνθη
 • Έτος υλοποίησης 2016-2017
 • Τίτλος προγράμματος: Σωστή συμπεριφορά, στον αθλητισμό , στην ίδια τη ζωή..!!
 • Τίτλος: Η Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά..!!!
 • Σκοπός: H κατανόηση, η εκμάθηση και η αξιολόγηση της έννοιας και της πρακτικής της «σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Η εν λόγω παρουσίαση δημιουργήθηκε:
 • Βάσει του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Εστιασμένα στο ομώνυμο κεφαλαίο «Η σωστή αθλητική συμπεριφορά» του βιβλίου της Φυσικής Αγωγής της Ε’ & ΣΤ΄ Τάξης.
 • Αποτελείται από (4) άξονες/κύκλους διδακτικών αντικειμένων/δραστηριοτήτων:
 • Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά
 • Το ντόπινγκ στον αθλητισμό
 • Βίαιη και αντιαθλητική συμπεριφορά
 • Υπευθυνότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στη ζωή
 • Περιεχόμενα: (64) εξήντα τέσσερις διαφάνειες με πληροφορίες/υλικό, σχετικά με την έννοια/πρακτική της Σωστής Αθλητικής Συμπεριφοράς, καθώς και για τις επιμέρους έννοιες και αρχές που την απαρτίζουν, όπως είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο και στους κανόνες, η συνεργασία, η ψυχραιμία κ.λπ:
 • Χρήσιμες συνδέσεις για διαδικτυακή αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών.
 • Δραστηριότητες για μετά το μάθημα
 • Προτεινόμενες καλές πρακτικές
 • Ταινίες κινουμένων σχεδίων
 • Ψηφιακά quiz/αξιολογήσεις
 • Υπερσυνδέσεις
 • Βίντεο
 • Εικόνες
 • Η παραπάνω διαδραστική παρουσίαση, δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, τόσο εντός, όσο και εκτός της τάξης, στο γυμναστήριο και  στην αυλή (εφόσον συντρέχουν-πέραν των καιρικών συνθηκών-οι κατάλληλες προϋποθέσεις → tadlet, projector κ.λπ).
 • Διδακτικό μικρο-σενάριο_1
 • Τίτλος : Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά..!!!
 • Νικόλαος Καμέας, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, 
 • nkameas@gmail.com
 •  Ξάνθη, 2017
 • Θέμα: Μικρο-σενάριο για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Περίληψη: Το θέμα του μικροσεναρίου είναι η διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του/της μαθητή/τριας της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μετά από σχετική περιήγηση σε ψηφιακά αποθετήρια όπως Φωτόδεντρο, Αίσωπος και Ιφιγένεια, αλλά και ευρύτερα στο διαδίκτυο,  δημιουργήθηκε το ψηφιακό μικροσενάριο, για τους/τις μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, με τίτλο: Η σωστή αθλητική συμπεριφοράΤο μικροσενάριο αυτό στηρίζεται στις Τ.Π.Ε, συγκεκριμένα σε μια διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx), όπου υπάρχουν, κείμενα, εικόνες, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ταινίες κινουμένων σχεδίων, quiz. To εν λόγω μικροσενάριο, προτείνεται για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (και όχι μόνο). Το μικροσενάριο μπορεί να εφαρμοστεί είτε εντός της τάξης, τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην αυλή, είτε, υπό προϋποθέσεις (μέσω tablet ή projector) στην αυλή ή στο γυμναστήριο -εάν υπάρχει- σε συνδυασμό και με κατάλληλα σχεδιασμένες κινητικές δραστηριότητες.
 • Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δημοτικό
 • Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Αγωγή: Βιβλίο Φυσικής Αγωγής Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Κεφάλαιο 9. Η σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 • Τάξη/εις: Ε΄& ΣΤ΄
 • Υλικοτεχνική υποδομή: Αίθουσα υπολογιστών, αυλή σχολείου, γυμναστήριο
 • Ώρες διδασκαλίας: (2) δύο έως (3)τρεις
 • Διδακτικοί στόχοι:
 1. Η βασική κατανόηση του περιεχομένου και της λογικής του όρου σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 2. Η κατανόηση των επιμέρους εννοιών, όρων και πρακτικών που συνθέτουν το ηθικό πλαίσιο της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 3. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Λέξεις κλειδιά: Ευ αγωνίζεσθαι,fairplay, άμιλλα, σεβασμός, κανόνες
 • Συνοπτική περιγραφή/εκπαιδευτικό πρόβλημα: Το διδακτικό μικροσενάριο με τίτλο, Η σωστή αθλητική συμπεριφορά, δημιουργήθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί σε μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ’ κυρίως των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, αλλά και των δημόσιων. Καθημερινά, μέσα από συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και εκτός αυτού,  διαπιστώθηκε πως υπήρχε, είτε άγνοια σχετικά με τη σημασία της έννοιας ευ αγωνίζεσθαι, είτε δεν ήταν αποσαφηνισμένο το περιεχόμενο της.  Έτσι, με βάση τις όποιες πρότερες σχετικές εμπειρίες και γνώσεις, κρίθηκε σκόπιμο, αρχικά, να γίνει συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τι σημαίνει τελικά ευ αγωνίζεσθαι ή σωστή αθλητική συμπεριφορά ή τίμιο παιχνίδι ή όπως ονομάζεται διεθνώς fairplay. Σαφώς, η βιωματική κατανόηση μιας έννοιας, όπως είναι η άμιλλα ή η συνεργασία, εφόσον γίνει από μικρή ηλικία, μπορεί να οδηγήσει και στην πρακτική εφαρμογή της: αυτό άλλωστε (η εφαρμογή στην πράξη) αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της διδασκαλίας που σχετίζεται με τη συμπεριφορά. Έτσι, η όσον το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του τίμιου παιχνιδιού, συνδυαστικά, τόσο εντός της αίθουσας όσο και έξω στην αυλή, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,  μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σχετικά με την εν λόγω προβληματική, το μικροσενάριο δομήθηκε με βάση τις Τ.Π.Ε για τους παρακάτω λόγους:
 1. Οι Τ.Π.Ε αποτελούν-σύμφωνα με τα λεγόμενα των παιδιών-ίσως τον ελκυστικότερο τρόπο διδασκαλίας
 2. Ειδικότερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της μειονότητας, όπου υπάρχει ένα σχετικό έλλειμμα στη γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η κατανόηση εννοιών μέσα από εικόνες και πολυμέσα γίνεται ευκολότερα και αποδοτικότερα.
 3. Στις περιπτώσεις των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου απουσιάζει το μάθημα της πληροφορικής (ως επί το πλείστον), η χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, αποτελεί για τους/τις μαθητές/τριες, μια μοναδική ευκαιρία επαφής με την εκπαιδευτική διάσταση των Τ.Π.Ε.
 • Δημιουργήθηκαν (25) διαφάνειες (αρχείο pptx) με πληροφορίες σχετικά με τη σωστή αθλητική συμπεριφορά: κείμενα, εικόνες, βίντεο και υπερσυνδέσεις. Πέρα από τη γενικότερη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, οι εικόνες, τα βίντεο και οι υπερσυνδέσεις, αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των μαθητών/τριών. Μέσα από τις παραπάνω διεργασίες πραγματοποιήθηκαν και οι ανάλογες εργασίες/δραστηριότητες, είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Επίσης, δινόταν στους/στις μαθητές/τριες η δυνατότητα να λάβουν άμεσα περαιτέρω πληροφορίες για ένα θέμα (μέσω υπερσυνδέσεων), εφόσον το επιθυμούσαν. Άμεση ήταν και η ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις τους σε quiz. Τέλος, υπήρξε αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, μέσω διαδραστικού ψηφιακού ερωτηματολόγιου.
 • Φύλλα εργασίας:Τα φύλλα εργασίας μπορούν να δοθούν ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Τ.Π.Ε, είτε σε μορφή αρχείου word,  είτε σε έντυπη μορφή. Παρακάτω παρουσιάζεται η εκδοχή της έντυπης μορφής.
 • [1]. Η διδασκαλία του παρόντος μικροσεναρίου στηρίζεται στην παραπάνω διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx). Ως εκ τούτου, για τη λειτουργία του σεναρίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση να βρίσκεται το αρχείο (pptx), αποθηκευμένο στις επιφάνειες εργασίας των υπολογιστών που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες. Εδώ, παρατίθενται οι υπερσυνδέσεις που οδηγούν στην παρουσίαση, ενδεικτικά, όπου μπορεί κανείς να δει, αλλά και να χρησιμοποιήσει την παρουσίαση διαδικτυακά,  χωρίς όμως τη δυνατότητα «κατεβάσματος» της παρουσίασης.
 • Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή.
 • Έτος υλοποίησης: 2015-2016
 • Τίτλος: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι…!!!
 • Απευθείας «κατέβασμα» το πρόγραμμα εδώ

 • Ευρωπαϊκές δράσεις
 • Απευθείας «κατέβασμα» οι παραπάνω δράσεις εδώ

 • Εκπαιδευτική δράση: «Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα»
 • Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο: » Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα», υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: Το Μεγάλο μας Σπίτι…!!!
 • Απευθείας «κατέβασμα» η δράση εδώ
 • Erasmus + /KA2, Κωδικός : 2015-1-PL01-KA201-016963
 • Multicultural Schools. «Πολυπολιτισμικά σχολεία-Ενίσχυση του πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης μέσω των εκπαιδευτικών». Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: 
 • Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα…!! Νικόλαος Καμέας
 • Έτος υλοποίησης 2015-2016.
 • Διαγωνισμοί/Ραδιόφωνο/Ταινία μικρού μήκους
 • Κανάλι 6, Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων, Ξάνθη 14 Μαΐου 2017
 • Εκτενής παρουσίαση της βράβευσης στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buisness Awards,του καινοτόμου διαθεματικού /διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • Education Buisness Awards, 5 Μαΐου 2017
 • Αθήνα, Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐδα 
 • Μουσικοκινητική δράση από τους/τις μαθητές/τριες του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, στην έναρξη της εκδήλωσης Youth on the move. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου διαθεματικού / διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη.Το μεγάλο μας Σπίτι..!!! Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή, 2015-2016. Η δράση παρουσιάζεται καθ” όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται μετά το 2:55′.

 • Έντυπος & Ηλεκτρονικός Τύπος
 • Europe Direct Xanthi, 18 Μαΐου 2017
 • Άρθρο, αναφορικά με τη βράβευση του καινοτόμου διαθεματικού /διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016:
 • α) «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας» από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning-Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης 
 • β) Aργυρό βραβείο (Silver) στην κατηγορία  A2 Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buissness Awards 2017, στην Αθήνα

 •  Εφημερίδα «Εμπρός», Ξάνθη 11 Μαΐου  2017
 • Άρθρο, αναφορικά με τη βράβευση στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buissness Awards 2017, στην Αθήνα, του καινοτόμου διαθεματικού /διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • IndeXanthi.gr , Ξάνθη 27 Φεβρουαρίου 2016
 • Άρθρο για το καινοτόμο διαθεματικό /διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016

 • Εφημερίδα «Εμπρός», Ξάνθη 24 Φεβρουαρίου 2016
 • Άρθρο για το καινοτόμο διαθεματικό /διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016

 • Xanthi Times «Νέοι σε κίνηση», Ξάνθη 4 Οκτωβρίου 2015
 • Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή τη μουσικοκινητική δράση των μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, που «άνοιξε» την εκδήλωση Youth on the Move. 

 • Εφημερίδα «Εμπρός» Ξάνθη 24 Σεπτεμβρίου 2015
 • Μουσικοκινητική δράση από τους/τις μαθητές/τριες του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, στην έναρξη της εκδήλωσης Youth on the move. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου διαθεματικού / διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη.Το μεγάλο μας Σπίτι..!!! Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή, 2015-2016.

 • Δελτία Τύπου
 • Europe Direct Xanthi, 17 Μαΐου 2016
 • Στην εκδήλωση «Ημέρα της Ευρώπης 2016: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση», που διοργάνωσαν το Europe Direct Ξάνθης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και οι TeachersEurope Ξάνθης, παρουσιάστηκε το καινοτόμο διαθεματικό /διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • Europe Direct Xanthi, 25 Φεβρουαρίου 2016
 • Δελτίο τύπου για το καινοτόμο διαθεματικό /διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016.

 • Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!!
 • Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή.
 • Έτος υλοποίησης: 2014-2015
 • Τίτλος: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!! 
 • Απευθείας «κατέβασμα» το πρόγραμμα εδώ

 • Ευρωπαϊκές δράσεις/Άρθρα/Παρουσιάσεις
 • Εφημερίδα «Χρόνος», Κομοτηνή, 29 Απριλίου 2015
 • Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό.
 • Tόμος 10 (3), 1 – 16 Δημοσιεύτηκε: Νοέμβρης, 2012                       
 • Ο Αγώνας (Αθλητισμός), η Παιδεία, και η Προοπτική της Ανόδου του Ανθρώπινου Πνεύματος στα Επίπεδα της Μεγαλοφυΐας. Μια Φιλοσοφική Μελέτη με βάση τις απόψεις του Friedrich Nietzsche
 • Νικόλαος Καμέας & Ευάγγελος Αλμπανίδης, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Λέξεις κλειδιά: Αγώνας, φύση, δημιουργία, πνεύμα, μεγαλοφυΐα
 • Περίληψη : Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις του Γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε, τόσο για τον αγώνα-(και τον αθλητισμό ως μια ακραιφνή αγωνιστική εκδήλωση)-όσο και για την παιδεία-(ως ένα εναργές πεδίο πραγμάτωσης του αγωνίζεσθαι). Επιπρόσθετα, μελετήθηκε στα πλαίσια της νιτσεϊκής σκέψης, η λειτουργική σχέση μεταξύ του αγώνα, του αθλητισμού και της παιδείας, σε συνδυασμό με την προοπτική δημιουργίας υψηλών πνευματικών προτύπων, των μεγαλοφυϊών. Ο αθλητισμός και η παιδεία, λειτουργούν ως ενεργητικά πεδία εκφόρτισης της ανθρώπινης, ακραία επιθετικής ορμής για όλεθρο, δίδοντας μορφή-μέσα στο οριοθετημένο πλαίσιο του αγώνα-στο πάθος του καταστρέφειν. Η παραπάνω διεργασία έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική ανέλιξη του ανθρώπου, και αποτελεί την πεμπτουσία, αλλά και την τελική αποστολή του αγώνα-κατ’ επέκταση του αθλητισμού και της παιδείας. Σύμφωνα με τον Νίτσε, τούτη η αγωνιστική πορεία του ανθρώπινου όντος, μπορεί τελικά να αποκτήσει -«φυσικώ τω τρόπω»-υπόσταση, στο πρόσωπο των ατόμων υψηλής πνευματικότητας: των μεγαλοφυϊών.
 • Inquiries in Sport & Physical Education 
 • Volume 10 (3), 1 – 16
 • Released: November, 2012
 • Nikolaos Kameas & Evangelos Albanidis, Department of Physical Education and Sports Sciences Democritus University of Thrace, Komotini, Greece
 • Contest (Athletics), Education, and the Perspective of the Ascension of the Human Spirit up to the Level of a Genius. A Philosophical Study Based on the Views of Friedrich Nietzsche 
 • Abstract :The purpose of this study was to explore the views of the German philosopher Friedrich Nietzsche, as much for the contest-(and athletics as genuine competitive manifestation)-as for education-(as a vivid realization platform of αγωνίζεσθαι). In addition, it was studied in the context of Nietzschean thought, the functional relationship between contest, athletics and education, combined with the prospect of creating high intellectual standards, the geniuses. Athletics and education, act as active fields to allow the letting out of human extremely aggressive urge for destruction, formgiving within in the delimited frame work of the contest – passion for destruction (καταστρέφειν). The above process leads to the spiritual advancement of man, and comprises both the essence, and the final aim of the contest-by extending athletics and education. According to Nietzsche this competitive route of the human being, may ultimately acquire substance – in a natural way-, in the face of highly spiritual persons: the geniuses.
 • Key words: Contest, nature, creation, spirit, genius
 • Volume 6, 2016 – Issue 1Pages 11-15 | Published online: 15 Aug 2016
 • Evangelos Albanidis & Ioannis Barbas

  The standard of the ancient Greek ideal of noble competition, timelessly constitutes the ultimate proposal for decent manifestation of human strength on all levels: physical/somatic, intellectual, emotional, mental, and spiritual. The logic of sportsmanship in ancient Greek culture, especially in athletics and education, contains in its core the sport of wrestling. Thus, in this study, the qualitative characteristics of wrestling were analyzed to demonstrate—philosophically—the value of this sport as a chance/possibility for development and culturing of human existence. Reference points of this study were as follows: (a) the ancient Greek literature (Homer, Pindar, Isocrates, Xenophon Lucian,), (b) ancient Greek philosophers (Heraclitus, Empedocles, Plato, Aristotle), (c) modern philosophers (Friedrich Nietzsche), and (d) contemporary studiers. The reasoning course of the study was initiated by the primary struggle of natural elements and the presence of primordial war instinct in Man, (b) continued with the beneficial influence of the ancient Greek athletic standard of fair play in the totality of human nature, and (c) the central role of wrestling in the edifice of the agonistic ancient Greek civilization emerged while stressing the moral, intellectual, and spiritual dimension of this sport and its distinct pedagogical value timelessly.

 • The ancient Greek ideal of “fair play”
 • Sports in education from antiquity to modern times. Proceedings of the 18th International Congress of the European Committee for Sports History (CESH), Section 2, pp.76-82, Edessa/Greece 16-18 October 2014 
 • The ancient Greek ideal of “fair play” in the light of Friedrich Nietzsche’s philosophy
 • Nikolaos Kameas & Paschalis Albanidis, Democritus University of Thrace, Department of Physical Education and Sport Sciences, Komotini, Greece / University of Crete, Department of Mathematics, Heraklion, Greece
 • The main aim of this study was to present Nietzsche’s philosophical theory about the term agon (αγών) in the ancient Greek culture of the classic era and within this to analyze the function of athletics as the ultimate expression of agon (αγών) as well. Finally, based on the above, it aimed to present the enduring power of nietzschean thinking on the value of the ancient Greek culture.

 • John Chrysostom’s views for education and athletics
 • Sports in education from antiquity to modern times. Proceedings of the 18th International Congress of the European Committee for Sports History (CESH), Section 2, pp.89-92, Edessa/Greece 16-18 October 2014 
 • John Chrysostom’s views for education and athletics based on his work: “About vanity and how parents must nurture their children”
 • Triantafyllia Gelani, Nikolaos Kameas, Athanasios Kasabalis. Democritus University of Thrace, Department of Physical Education and Sport Sciences, Komotini, Greece.
 • This study is titled “John Chrysostom’s views for education and athletics based on his work: About vanity and how parents must nurture their children”. It is an attempt to approximate the views of St. John Chrysostom, on one hand about the education and on the other about the position of body and athletics, according to the specific work. Thus, through these positions of the great father and teacher of Orthodox Church, an attitude of Orthodoxy about the body and the physical exercise or athletics is also reflected. This is the goal-object of this essay.