Εκπαιδευτική διαδραστική παρουσίαση

 Η Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά..!!

 • Σκοπός: H κατανόηση, η εκμάθηση και η αξιολόγηση της έννοιας και της πρακτικής της «σωστής αθλητικής συμπεριφοράς»
 • Η εν λόγω παρουσίαση δημιουργήθηκε:
 • Βάσει του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Εστιασμένα στο ομώνυμο κεφαλαίο «Η σωστή αθλητική συμπεριφορά» του βιβλίου της Φυσικής Αγωγής της Ε’ & ΣΤ΄ Τάξης.
 • Αποτελείται από (4) άξονες/κύκλους διδακτικών αντικειμένων/δραστηριοτήτων:
 • Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά
 • Το ντόπινγκ στον αθλητισμό
 • Βίαιη και αντιαθλητική συμπεριφορά
 • Υπευθυνότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στη ζωή
 • Περιεχόμενα: (64) εξήντα τέσσερις διαφάνειες με πληροφορίες/υλικό, σχετικά με την έννοια/πρακτική της Σωστής Αθλητικής Συμπεριφοράς, καθώς και για τις επιμέρους έννοιες και αρχές που την απαρτίζουν, όπως είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο και στους κανόνες, η συνεργασία, η ψυχραιμία κ.λπ:
 • Εικόνες
 • Βίντεο
 • Υπερσυνδέσεις
 • Ψηφιακά quiz/αξιολογήσεις
 • Ταινίες κινουμένων σχεδίων
 • Προτεινόμενες καλές πρακτικές
 • Δραστηριότητες για μετά το μάθημα
 • Χρήσιμες συνδέσεις για διαδικτυακή αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών
 • Η παραπάνω διαδραστική παρουσίαση, δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, τόσο εντός, όσο και εκτός της τάξης, στο γυμναστήριο και  στην αυλή(εφόσον συντρέχουν-πέραν των καιρικών συνθηκών-οι κατάλληλες προϋποθέσεις→tadlet, projector κ.λπ).