Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!!

  • Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!!
  • Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή.
  • Έτος υλοποίησης: 2014-2015
  • Τίτλος: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!! 
  • Απευθείας «κατέβασμα» το πρόγραμμα εδώ

  • Ευρωπαϊκές δράσεις/Άρθρα/Παρουσιάσεις
  • Εφημερίδα “Χρόνος”, Κομοτηνή, 29 Απριλίου 2015