Περιβάλλον και Πολιτισμός στον Τόπο που Ζω…!!!

Περιβάλλον και Πολιτισμός στον Τόπο που Ζω…!!!

  • Καινοτόμο, Διαθεματικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση
  • Έτος υλοποίησης: 2013-2014