Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1899 – 1999 ή πώς να ακυρώσετε μια καλή προσπάθεια…

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συγκέντρωσε το σύνολο των νομοθετικών κειμένων (νόμοι, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) της περιόδου 1899 – 1999 που αφορούν ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και τα παρουσιάζει ταξινομημένα με βάση την ημερομηνία έκδοσής τους στον ιστότοπό του. Η προσπάθεια είναι από μόνη της εξαιρετικά σημαντική καθώς δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στους ερευνητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να ανατρέξει σε κείμενα που προσδιόρισαν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές σ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

“Με τη συλλογή αυτή του Π.Ι.”, όπως σημειώνει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο Σωτήριος Γκλαβάς, “δίνεται η δυνατότητα μιας ολικής εικόνας και γενικής εκτίμησης των κατά καιρούς αλλαγών στα προγράμματα σπουδών με τις οποίες επισφραγίζονται αλλά και οριοθετούνται σημαντικές προσπάθειες για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ού, όσον αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον ανοίγεται δρόμος στην έρευνα επιμέρους θεματικών ενοτήτων, ενώ υπάρχει πλέον ένα γενικό και ολοκληρωμένο κείμενο αναφοράς αλλά και προσφυγής σε κάθε αναγκαία μελλοντική αναμόρφωση ή αλλαγή των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων”.

Όμως, ο τρόπος που επιλέχτηκε για την “ψηφιοποίηση” του υλικού μάλλον ακυρώνει την προσπάθεια παρά διευκολύνει την πρόσβαση σ’ αυτή. Κάθε σελίδα φωτογραφήθηκε χωριστά και παρουσιάζεται ως αρχείο εικόνας (jpg ή tiff) και μάλιστα χαμηλής ανάλυσης. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία τεράστιων αρχείων zip που περιέχουν το σύνολο των σελίδων σε μορφή εικόνας. Πχ., το ΠΔ217 του 1985, που αναφέρεται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των τεχνικών και επαγγελματικών Λυκείων της εποχής, αποτελείται από 158 (!) εικόνες συμπιεσμένες σ’ ένα αρχείο 50 Mb.

Κατανοώ ασφαλώς ότι η “πραγματική” ψηφιοποίηση απαιτεί χρόνο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς τα προγράμματα OCR (Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων) ψηφιοποιούν πολυτονικά κείμενα, που μάλιστα προέρχονται από εκτυπώσεις όχι ιδιαίτερα ευκρινείς, παράγοντας πολλά λάθη που πρέπει να διορθωθούν και να ελεχθούν ένα προς ένα. Δεν κατανοώ όμως, στο βαθμό που το ψηφιακό υλικό υπάρχει, γιατί δεν επιλέχθηκε να μετατραπούν οι αρχικές φωτογραφίες σε αρχεία pdf για παράδειγμα, που θα πρόσφεραν τη δυνατότητα μελέτης του κειμένου χωρίς να απαιτείται το συνεχές άνοιγμα δύσχρηστων αρχείων ανά σελίδα.

Βεβαίως, όπως αναφέρει ο κ. Γκλαβάς στο εισαγωγικό του σημείωμα, έχει κατατεθεί στην ΕΥΔ/ΕΠΨΣ πρόταση για ψηφιοποίησή τους. Ποιος ο λόγος όμως, να γίνεται δυο φορές η ίδια δουλειά;

Επιμόρφωση (κι) άλλου επιπέδου…

Είχα απορίες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε νέα (;) λογισμικά που ετοιμάζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τις είχα εκφράσει σε προηγούμενη ανάρτηση. Κάποιες λύθηκαν. Ευγενής συνάδελφος με μήνυμά του με πληροφόρησε ότι το έργο έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Ένα τηλεφώνημα από ΚΕΚ της Αθήνας ήρθε να τον επιβεβαιώσει.

-Σας τηλεφωνούμε από το ΚΕΚ …. για να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητά σας γιατί η επιμόρφωση αρχίζει άμεσα. Είμαστε εταιρεία – ανάδοχος της επιμόρφωσης που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Η ευγενής κυρία στην άλλη άκρη της γραμμής μπορούσε να με ενημερώσει για τα διαδικαστικά. Πότε αρχίζει το πρόγραμμα, πόσο διαρκεί, σε ποιους χώρους γίνεται η επιμόρφωση. Για τα ουσιαστικά ζητήματα που συνδέονται μ’ ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μ’ άφησε στο σκοτάδι. Διάβαστε περισσότερα “Επιμόρφωση (κι) άλλου επιπέδου…”

Επιμόρφωση πλανητικού επιπέδου;

Να κάνω, με τον κίνδυνο να εκτεθώ, μερικές αφελείς ερωτήσεις;

Γιατί ενώ έκανα αίτηση συμμετοχής στην επιμόρφωση στα νέα λογισμικά στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μου ήρθε mail για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητάς μου που ναι μεν στην ετικέτα του γράφει Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά έχει σταλεί από το domain planet.gr;

Γιατί μου ζητούν να στείλω την επιβεβαίωση σε ηλεκτρονική διεύθυνση του ίδιου domain;

Μήπως το planet.gr είναι το νέο domain του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; Γιατί απ’ ότι βλέπω και στην εγκύκλιο για τη “Διαδικασία παραλαβής των αντιτύπων εκπαιδευτικού λογισμικού από τις σχολικές μονάδες”το ίδιο domain χρησιμοποιεί και το “Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας του Π.Ι.”;

Σατανική σύμπτωση ότι το domain ανήκει στην εταιρεία συμβούλων PLANET η οποία μεταξύ των πολλών της δραστηριοτήτων (στο Κιργιστάν, την Ουκρανία, το Κόσοβο, τη Συρία κλπ) παρέχει υπηρεσίες και στο Υπ.Ε.Π.Θ.; 

Τελικά, ποιος οργανώνει ή υλοποιεί την επιμόρφωση;

Ποια η σχέση της με την επιμόρφωση β΄ επιπέδου;

Θα υπάρξει και νέο μητρώο επιμορφωτών, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Terra Computerata; Αν ναι, τότε γιατί τόσος κόπος και φασαρία και έξοδα με τα ΠΑΚΕ και τα ΚΣΕ;

Τελικά πόσες ταχύτητες “επιμορφωμένων” εκπαιδευτικών υπάρχουν ή θα υπάρξουν μέχρι να δούμε ουσιαστική εφαρμογή των ΤΠΕ στο σχολείο; Ε;

(Σας προειδοποίησα, οι ερωτήσεις είναι αφελείς)

Νέος κύκλος σεμιναρίων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε τη διεξαγωγή νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων για 600 Εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα 210 Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κλάδου ΠΕ70) και 390 Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ06 και ΠΕ19-20) για τη χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία. Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα θα έχουν πιλοτικό χαρακτήρα.

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι αφενός η απόκτηση και ολοκληρωμένη αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία θα καλύπτουν μεγάλο αριθμό από διδακτικές θεματικές ενότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αφετέρου η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης παραγωγικής εφαρμογής και αξιοποίησης μέσα στην τάξη, τόσο των λογισμικών αυτών, όσο και των ΤΠΕ γενικότερα. Διάβαστε περισσότερα “Νέος κύκλος σεμιναρίων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ”