Θέματα Υγείας & Ατομικής Υγιεινής

Με απώτερο σκοπό την ασφάλεια των παιδιών, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των παιδιών, τα οποία χρήζουν προσοχής (αλλεργίες, χρόνιες παθήσεις…). Παράλληλα, οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο και το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού ή σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι το παιδί είναι πλήρως εμβολιασμένο για την ηλικία του.

Όσον αφορά τον εμβολιασμό των μαθητών, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (με αριθμ. Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34701/4-6-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας).

Αναφορικά με την χορήγηση φαρμάκων, με βάση την με αριθμ. πρωτ. Φ.7/495/123484 /Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις.
Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να παρέχουν τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές όταν παραστεί ανάγκη. Σε περίπτωση ατυχήματος η εκπαιδευτικός καλείται, μετά την χορήγηση των πρώτων βοηθειών, να ενημερώσει τους γονείς ενώ σε σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου οφείλει να καλέσει το ΕΚΑΒ για διακομιδή του μαθητή.

Σε περίπτωση ασθένειας μαθητή, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το σχολείο και να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αναρρώσει πλήρως, σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού. Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτώματος (π.χ. πυρετός) στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, ενημερώνονται αμέσως οι γονείς, οι οποίοι οφείλουν να προσέλθουν άμεσα στο σχολείο για την παραλαβή του παιδιού. Κατά την επιστροφή στο σχολείο, οι γονείς προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη φετινή χρονιά λόγω του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού.

Για την πρόληψη των ασθενειών, καθοριστική σημασία παίζει η τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής, ειδικά για τη φετινή χρονιά που πλήττεται από την πανδημία COVID 19. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ατομική υγιεινή των παιδιών καθώς και για την εκπαίδευσή τους στην εκμάθηση σχετικών κανόνων (π.χ. πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό και μετά την χρήση τουαλέτας). Τα παιδιά πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο με καθαρά ρούχα κι έχοντας φροντίσει για την καθημερινή προσωπική τους καθαριότητα.

Τέλος, οι ψείρες είναι συχνό φαινόμενο στις παιδικές ηλικίες και παρατηρείται μεγάλη έξαρση ιδίως στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Η φθειρίαση δεν αποτελεί ένδειξη κακής υγιεινής, δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού και δεν είναι υπεύθυνη για μετάδοση νοσημάτων. Ωστόσο, οι γονείς οφείλουν να ελέγχουν τακτικά το κεφάλι του παιδιού και να ενημερώνουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση ανεύρεσης ψειρών. Οι μαθητές με ψείρες στο τριχωτό της κεφαλής δεν πρέπει να αποκλείονται από το σχολείο αλλά οφείλουν να ακολουθήσουν κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή (Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Αρ. Πρωτ. Υ1/ΓΠ/οικ128819/21-11-2011 με θέμα «Η φθειρίαση και η αντιμετώπισή της»).