Υποδοχή & Αποχώρηση Μαθητών

Η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών του νηπιαγωγείου γίνεται με ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων, οι οποίοι έχουν ενημερώσει εγγράφως για τα πρόσωπα που συνοδεύουν τους μαθητές καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών, τα οποία οφείλουν να επικαιροποιήσουν σε περίπτωση αλλαγής.

Κατά την προσέλευση των μαθητών/τριων, η εκπαιδευτικός του πρωινού τμήματος παραλαμβάνει τους μαθητές/τριες στην κεντρική είσοδο του Νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Αντίστοιχα, κατά την αποχώρηση οι συνοδοί παραλαμβάνουν τα παιδιά από την κεντρική είσοδο. Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς συνοδεία ενήλικα, ο οποίος έχει δηλωθεί από τον γονέα/κηδεμόνα ως συνοδός.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής διασποράς της πανδημίας σύμφωνα με την με Αρ. Φ.7/118216 /Δ1/9-9-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339, ΦΕΚ 3780/τΒ/8-9-2020:
α. επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο του νηπιαγωγείου μόνο των παιδιών και του απαραίτητου προσωπικού.
β. τα παιδιά παραλαμβάνονται από τη νηπιαγωγό στην είσοδο του Νηπιαγωγείου και, αφού γίνει χρήση αντισηπτικού, οδηγούνται στην αίθουσα.
γ. παραμονή γονέα/συνοδού στον χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο κατά το διάστημα της προσαρμογής των προνηπίων και για περιορισμένο χρόνο.
δ. κατά την προσέλευση, κρίνεται σκόπιμο οι γονείς να ενημερώνουν την εκπαιδευτικό σε περίπτωση που το παιδί έχει κάποιες ενδείξεις αδιαθεσίας.
ε. κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τους μαθητές όσο και από τους συνοδούς
στ. για λόγους αποφυγής του συνωστισμού υπάρχει στην είσοδο του σχολείου σήμανση για τήρηση αποστάσεων.