Μεταφορά Μαθητών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4217) και την με Αρ.Πρωτ.4959/24-01-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Περιφερειακές Ενότητες είναι αρμόδιες για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριών δημόσιων Νηπιαγωγείων από τον τόπο κατοικίας τους προς τη σχολική μονάδα όπου φοιτούν και το αντίστροφο.

Ειδικότερα, τόσο τα νήπια όσο και τα προνήπια δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη απόσταση της κατοικία τους – η διεύθυνση της οποίας πιστοποιείται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή πρόσφατου εκκαθαριστικού – από τη σχολική μονάδα είναι 1200 μ. Εάν η μεταφορά των μαθητών δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη καταβάλλεται επίδομα στους γονείς αυτών.

Κατά το σχολ. έτος 2020-2021, η μεταφορά των μαθητών δικαιούχων μεταφοράς στο Νηπιαγωγείο Βλαχάτων γίνεται με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο προβλέπεται η ύπαρξη συνοδού. Κατά την προσέλευση στο σχολείο, το σχολικό λεωφορείο παραλαμβάνει τα παιδιά από τους γονείς τους και ο συνοδός τα συνοδεύει μέχρι την είσοδο του Νηπιαγωγείου, όπου τα υποδέχεται η νηπιαγωγός. Αντίστοιχα κατά την αποχώρηση, ο συνοδός παραλαμβάνει τα παιδιά από την εκπαιδευτικό στην είσοδο του σχολείο και τα παραδίδει στους γονείς. Υπογραμμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους μαθητές που επιβαίνουν στο λεωφορείο όσο και για τον οδηγό και τον συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής αλλά και κατά την αποβίβαση και είσοδο στο σχολείο (Υπ. Απόφ. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339, ΦΕΚ 3780/τΒ/8-9-2020).