Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Από το σχολ. έτος 2021-2022  στο Πρωινό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΦΕΚ 3791/τβ/13-8-2021)τα οποία υλοποιούνται σε τρεις (3) διδακτικές ώρες, κατανεμημένες δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

Επίσης με από το τρέχον σχολικό έτος εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων η Αγγλική γλώσσα (ΦΕΚ 3311/τβ/26-7-2021)μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα. Οι Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου και υλοποιούνται στην πρωινή λειτουργία και συγκεκριμένα στις διδακτικές ώρες που ορίζονται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ». Οι Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα υλοποιούνται υποχρεωτικά σε δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες δύο (2) φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με έναν/μία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του/της Νηπιαγωγού.

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου τμήματος διαμορφώνεται ως εξής:Για το σχολ. έτος 2021-2022 με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα πρωινά τμήματα ανατέθηκαν στις κ. Ματθαιάκη Ειρήνη και την κ. Γκάγκα Ζαχάρω και το ολοήμερο τμήμα στην κ. Μενεγάτου Μαριλένα. Στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 8:15 – 13:00 και στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10 – 16:00. Στην Προϊσταμένη ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα της (12:10-12:45) με άσκηση διοικητικού έργου.

Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού λειτουργεί μόνο το Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα, με αλλαγή βάρδιας των εκπαιδευτικών εφόσον απαιτείται.