Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 2023-2024

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε ενδεικτικά παραδείγματα από σύγχρονες διδακτικές παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές (ρουτίνες σκέψης, συνεργατική μάθηση, παιδαγωγική Freinet, αξιοποίηση ψηφιακών μέσων κ.ά.) που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24.

Τμήμα 1-Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Ειρήνη ΜατθαιάκηΛήψη αρχείου

Τμήμα 2-Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Ζ. ΓκάγκαΛήψη αρχείου