Συμμετοχή στο Συνέδριο “Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό”

Το σχολείο μας συμμετείχε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο που οργάνωσε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ με τίτλο “Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό”, στο οποίο παρουσιάσαμε το καινοτόμο πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήσαμε κατά το σχολ. έτος 2022-23 με τίτλο “Στα Μονοπάτια γνωστών Ζωγράφων”

συνέδριο 1 συνέδριο 2 συνέδριο 3 συνέδριο 4 συνέδριο 5