Συμμετοχή σχολείου στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της ΕΕΠΕΚ

Το σχολείο μας συμμετέχει στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της ΕΕΠΕΚ, η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε μία ευρύτερη Κοινότητα Μάθησης.

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κεντρικοί στόχοι είναι:Screenshot 3 3

  • η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε οριζόντιες δεξιότητες, καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, αλλά και ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις ανά ειδικότητα,
  • η ευρύτερη ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ποικίλες καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, τις σύγχρονες επιμορφωτικές ανάγκες, καθώς και το σύγχρονο σχολείο,

 


Τι Προσφέρει η Δράση «Καινοτόμα Σχολεία»

Η συμμετοχή στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της ΕΕΠΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ και προσφέρει προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα:

  • Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων που έχουν υλοποιηθεί προγενέστερα από την ΕΕΠΕΚ, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://schools.eepek.gr).
  • Δυνατότητα για δωρεάν συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, σχετικά με τις διάφορες θεματικές περιοχές που καλύπτει το παραπάνω επιμορφωτικό υλικό. Τα εν λόγω φόρουμ συζητήσεων θα είναι διαθέσιμα στην παραπάνω πλατφόρμα μαζί με το επιμορφωτικό υλικό.
  • Ελεύθερη πρόσβαση στις ακόλουθες πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών:
    • Διεθνές Περιοδικό: International Journal of Educational Innovation. Δεκάδες ερευνητικά εκπαιδευτικά άρθρα έχουν ήδη δημοσιευτεί και διατίθενται μέσα από τον σχετικό ιστότοπο της ΕΕΠΕΚ: https://journal.eepek.gr
    • Πρακτικά Ετήσιων Διεθνών Συνεδρίων της ΕΕΠΕΚ. Περισσότερες από 3.000 δημοσιεύσεις και 25.000 σελίδες (ερευνητικές εργασίες, μελέτες, εκπαιδευτικά σενάρια, poster, βιντεοεισηγήσεις κλπ.) είναι διαθέσιμα μέσα από το ιστότοπο της ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr – μενού ΣΥΝΕΔΡΙΑ)

Περισσότερα για τη δράση μπορείτε να δείτε εδώ