Διαδραστικό Παιχνίδι-Οι Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας (Δημ.: Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παίξετε το διαδραστικό παιχνίδι με εικόνες σχετικά με την οδική ασφάλεια.

https:////learningapps.org/view21968942