28η Οκτωβρίου- Εκπαιδευτικές Δράσεις/Τμήμα 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την εκπαιδευτική προσέγγιση της 28ης Οκτωβρίου από το τμήμα 2!Λήψη αρχείου

και ένα τραγούδι που κρύβει το μήνυμα της ειρήνης.