ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ «ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΠΠΟΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ»-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 και 3/ΤΜΗΜΑ 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε το υλικό των εργαστηριακών συναντήσεων 2 και 3 με τον ιππότη Ευγένιο στα πλαίσια επεξεργασίας του 1ου Θεματικού κύκλου «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» και υποθεματική: Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική Ασφάλεια.Λήψη αρχείου