Περνά περνά η μέλισσα!

(Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο του άρθρου για να δείτε φωτογραφίες)

Τα παιδιά εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με την μέλισσα και την μελισσοκομία μέσα από βιβλία και βίντεο, αλλά και μέσα από το παιχνίδι και τη δραματοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, το ιστόγραμμά μας περιελάμβανε τις εξής υποενότητες:

 » Διαβάστε όλο το άρθρο