ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2013-2014 «ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ»

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήσαμε στο Νηπιαγωγείο μας το Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας «Βήματα για τη Ζωή». Πρόκειται για ένα παρεμβατικό πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, πολύ ευέλικτο και ικανό να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται ξεχωριστά μέσα σε κάθε Νηπιαγωγείο.  Στη συνέχεια παρατίθενται η ανάπτυξη του προγράμματος, όπως το υλοποιήσαμε εμείς στο δικό μας σχολείο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δικών μας μαθητών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΤΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΒΗΜΑΤΑ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΖΩΗ

 

Αφήστε μια απάντηση