Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στην ενότητα αυτή έχουν αναρτηθεί ενδεικτικές δραστηριότητες και παραγόμενο υλικό των μαθητών που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» το σχολικό έτος 2020-2021. Το προαναφερθέν σχολικό έτος το Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης Κεφαλονιάς, ήταν μία από τις 218 σχολικές μονάδες που επελέγησαν για την πιλοτική εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.