Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης του Νηπιαγωγείου Στούπας (2021-2022)

Αγαπητοί γονείς,

Από τη πρώτη Ιουνίου 2022 καλείστε να αξιολογήσετε το Σχέδιο Δράσης της σχολικής μας μονάδας για τη χρονιά 2021-2022.

Θα επιθυμούσαμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο και να μας δώσετε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για το πως θεωρήσατε εσείς το φετινό μας Σχέδιο Δράσης, που ως βασικό πυλώνα του είχε την αξιοποίηση του σχολικού blog ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, ενσωματώνοντας την πλέον καινοτόμα εκπαιδευτική τεχνική της ανεστραμμένης τάξης.

Με αυτόν τον τρόπο, το σχολείο μας θα βοηθήσει στην προσπάθεια της κοινωνίας να μετατραπεί και η ίδια σε μια εκπαιδευτική μονάδα που παρέχει παιδεία για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο βαθμό παραγωγικότητας σε κάθε τομέα, αλλά κυρίως για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευτυχισμένους ανθρώπους.

Οι απαντήσεις σας σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσουν τη σχολική μας μονάδα και τους εκπαιδευτικούς της να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πολυδύναμα και ποιοτικά προγράμματα μάθησης που ανταποκρίνονται και στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην προσπάθεια αυτή.

Ερωτηματολόγιο Γονέων

Με εκτίμηση

Οι Νηπιαγωγοί του Νηπιαγωγείου Στούπας