Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Αγαπητοί φίλοι του Νηπιαγωγείου Στούπας, παρακάτω θα βρείτε τη σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μας μονάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιολόγησης από το Υπουργείο Παιδείας.

year-2021-school-9360440-form-5-synopsis