Τα Δάση

Σήμερα ολοκληρώσαμε τι ακριβώς θέλουμε να μάθουμε για τα δάση!

Τα παιδιά είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αγαπούν τα δέντρα, τα ζώα, τα λιβάδια ♥️

CamScanner 01 17 2022 12.49