Κανόνες στο νηπιαγωγείο μας….

 

Σήμερα όλοι μαζί αποφασίσαμε και καταγράψαμε τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε για περνάμε όμορφα στο νηπιαγωγείο μας. Στο τέλος υπογράψαμε……