Επισκεπτόμαστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://self-testing.gov.gr/

και συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική φόρμα «Σχολική κάρτα για COVID-19»

ή το https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf