Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο μας στις 13-9-2021 και ώρα 09.00 π.μ.