Τα παιδια του Νηπιαγωγείου Ριζαριού παρουσιάζουν την όμορφη πόλη μας! Τα Τρίκαλα!

Τελική ευθεία για ένα εξαιρετικό ευρωπαϊκό σχέδιο Erasmus+ KA2 με τίτλο «Μy culture, your culture, our culture» με πολλά τελικά προϊόντα που έγιναν με τη συμμετοχή των μικρών μας μαθητών του Νηπιαγωγείου Ριζαριού κατα τη διάρκεια των 3 χρόνων υλοποίησης του έργου! Να ένα από αυτά!
Σας παρουσιάζουμε την πόλη μας και τα ιστορικά μνημεία του νομού μας μέσα απο παιδικές ζωγραφιές !
Δείτε την παρουσίαση εδώ:
Το έργο που είχε ως στόχο την κατανόηση της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από μικρά παιδιά, μέσω σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από τον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ), προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να ξυπνήσει η πολιτιστική τους συνείδηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων ηθών , συνειδητοποιώντας ότι η ζωή μας και το μέλλον μας εξαρτώνται άμεσα από το παρελθόν μας.
Ένα έργο που ενώνει 5 αχολεία απο το βορρά και το νότο της Ευρώπης (Ελλάδα, Πολωνία, Λιθουανία ,Πορτογαλία και Ιταλία)με σκοπό τoν πολιτιστικό εμπλουτισμό των παιδιών αυτής της ηλικίας απαραίτητο στοιχείο για τη διαμόρφωση στάσεων ενός Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανοχή, επιθυμία για βελτίωση, φροντίδα και σεβασμό των τοπικών και παγκόσμιων πολιτιστικών αξιών.
Eπιμέλεια άρθρου : ‘Aννα Μαγκιώση

Δραστηριότητες διάχυσης του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus + “ICT and Robotics in preschool education :A more attractive way for learning ”

Νηπιαγωγείο Ριζαριού
Δραστηριότητες διάχυσης του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus +
“ICT and Robotics in preschool education :A more attractive way for learning ”
Στο πλαίσιο της διάχυσης του Ευρωπαϊκού προγ/τος Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning! » 2019-2021 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και για δεύτερη χρονιά οι προγραμματισμένες δραστηριότητες συγκεκριμένου σχεδίου Erasmus + ΚΑ2 ,αν και λόγω πανδημίας αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα.

To συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο είναι και το μοναδικό του Ν Τρικάλων που εφαρμόζει επίσημα STEM και ρομποτική στο καθημερινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου , καθώς είναι και το μοναδικό ωφελούμενο σχολείο ης περιοχής ,της δράσης STEM 02 της Εθνικής e Twinning Υπηρεσίας της Ελλάδας ,ενώ οι εκπαιδευτικοί του έλαβαν πρόσθετη επιμόρφωση στην εφαρμογή STEM, ICT και ρομποτικής στην προσχολική εκπαίδευση στη Εσθονία και Σλοβενία μέσω ΚΑ 1 σχεδίου Erasmus + ( σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης ).
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενώνει πάνω από 1000 εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από Σουηδία, Ισπανία, Λιθουανία Λετονία ,Εσθονία κι Ελλάδα και τους δίνει την ευκαιρία να αυξήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ,να ανταλλάξουν ιδέες κι απόψεις ,να μοιραστούν νέες μεθόδους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κουλτούρα άλλων χωρών και μέσα από αυτή τη συνεργασία, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης είναι το Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων ,ενώ το γενικό συντονισμό του όλου προγ/τος έχει η Δ/ντριά του κ Άννα Μαγκιώση, η οποία και διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών συμπράξεων.
Το έργο είναι ένα από τα τρία Erasmus+ KA2 (τομέας σχολικών συμπράξεων )που υλοποιεί ταυτόχρονα το Νηπιαγωγείο Ριζαριού.
Με αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των παιδιών και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στις δραστηριότητες διδασκαλίας / μάθησης

Η τεχνολογία, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στην προσχολική εκπαίδευση επειδή δημιουργεί ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον, πιο ελκυστικό και ευχάριστο για τα μικρά παιδιά και η απόκτηση γνώσεων απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μετατρέποντάς τα από παθητικούς παραλήπτες σε δημιουργούς πληροφοριών και γνώσεων.

Στο πλαίσιο της διάχυσης του σχεδίου την τελευταία εβδομάδα πριν το κλείσιμο των σχολείων διοργανώθηκε στο Νηπιαγωγείο έκθεση παραχθέντων προϊόντων του σχεδίου κι επίδειξη ρομποτικής με προσκεκλημένους τους γονείς των παιδιών ,τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα λόγω της πανδημίας .
Επίσης διοργανώθηκαν τον Ιούνιο ,δύο online τηλεδιασκέψεις μέσω της πλατφόρμας του e Twinning (e Twinning Live events) όπου και συμμετείχαν όχι μόνο εκπαιδευτικοί του σχολείου αλλά κι άλλοι εκπαιδευτικοί από Ελλάδα και της ευρύτερης διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας ,αφού η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους τους εκπαιδευτικούς.

 
Με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ , STEM και ρομποτικής στη διαδικασία μάθησης και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν γενικές δεξιότητες, να μάθουν περισσότερα για την τεχνολογία και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καθώς η διαδικασία μάθησης ήταν σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο ελκυστική γι’ αυτά.
Κατά τη διάρκεια του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη και γα την επόμενη σχολική χρονιά , τα παιδιά εφαρμόζουν τις νέες δεξιότητές τους συμμετέχοντας σε σχετικές δραστηριότητες και παράγουν υλικά ,βιώνοντας τη χαρά της δημιουργικότητας.
Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης, όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες και να τα προετοιμάσουμε να γίνουν οι ευρωπαίοι πολίτες της αυριανής κοινωνίας.
Συμμετέχοντας σε αυτό το έργο θέσαμε ως στόχους:
– Την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και έξυπνων συσκευών στην καθημερινή διαδικασία μάθησης που επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσω του παιχνιδιού, χρησιμοποιώντας πιο ελκυστικές δραστηριότητες για την ηλικία τους.
-Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της μάθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων, της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας των παιδιών
-Την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών που σχετίζονται με την παρατήρηση, την εξερεύνηση με μεθόδους διδασκαλίας που προωθούν την αυτόνομη μάθηση
-Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και υπευθυνότητας, μέσω παιχνιδιών με άλλα παιδιά.
-Παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και να βελτιώσουν τις μαθησιακές, τεχνικές και ψηφιακές τους δεξιότητες.
Οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουν νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης πιο ελκυστικά για τα παιδιά με τη χρήση νέου εξοπλισμού (tablet, ρομπότ, ρομποτική Lego στο σχολείο τους!

    

  

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα χέρια των μαθητών της σχολικής εκπαίδευσης, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών και διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα

Δημιουργώντας το δικό μας λαογραφικό μουσείο!

Δημιουργία Λαογραφικού μουσείου  στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού!
Κι ενώ ένα ακόμη εξαιρετικό έργο Erasmus+ πλησιάζει στο τέλος του για το Νηπιαγωγείο Ριζαριού αφήνει πίσω του όμορφα σημάδια που θα μείνουν για να θυμίζουν για πάντα αυτή τη συνεργασία με τους εταίρους μας από άλλες 4 χώρες της Ευρώπης!
Και ναι ,η δημιουργία σχολικού μουσείου στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού είναι πλέον γεγονός, ως ένα από τα εξαιρετικά τελικά προϊόντα του έργου,που ξεπερνούν τα 100!
Το μουσείο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+KA2 με τίτλο “My culture ,your culture, our culture ”που υλοποιήθηκε από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού για διάστημα δυο ετών με 9/μηνη παράταση λόγω της πανδημίας.

Το έργο που είχε ως στόχο  την κατανόηση της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από μικρά παιδιά, μέσω σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από τον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ), προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να ξυπνήσει  η πολιτιστική τους συνείδηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων ηθών ,  συνειδητοποιώντας  ότι η ζωή μας και το μέλλον μας εξαρτώνται άμεσα από το παρελθόν μας.

Στη σύμπραξη συμμετείχαν σχολεία από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Λιθουανία ,Πορτογαλία ,Πολωνία και Ελλάδα) με  συντονιστικό σχολείο το Νηπιαγωγείο Ριζαριου  ενω υπεύθυνη γενικου συντονισμου ήταν η Προϊσταμένη  του Νηπ/γείου κ Μαγκιώση Αννα .

Η δημιουργία του μουσείου που άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε μέσα του μήνα  που πέρασε (Ιούνιος 2021)κι εγκαινιάστηκε στις 24 Ιουνίου 2021  από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ Τρικάλη Χρήστο ο οποίος έδωσε   συγχαρητήρια την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας για το εξαιρετικά αισθητικό έργο δημιουργίας του καλαίσθητου Λαογραφικού Μουσείου, που όπως ο ίδιος ανέφερε  τιμά όχι μόνο το Νηπιαγωγείο Ριζαριού αλλά όλη την Πρωτοβάθμια και την Ελληνική Εκπαίδευση. Μεταξύ των άλλων τόνισε:«Εσείς και οι μαθητές σας κρατάτε ζωντανή τη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία της περιοχής μας και ταυτόχρονα αποτελείτε έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό πνεύμονα.»Τον κ Τρικάλη συνόδευε ο  υπεύθυνος  εκπαιδευτικών θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης κ Λαρίσης Δημήτριος, ενώ λόγω της πανδημίας παραβρέθηκαν  μόνο οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων .

 

 

Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει οικιακά σκεύη ,έπιπλα κι εργαλεία παλαιότερων εποχών ,υφαντά του αργαλειού ,παραδοσιακές φορεσιές , ξυλόγλυπτα, κεραμικά , συλλογή παλιών φωτογραφιών καθώς και διάφορα αντικείμενα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων .
Σκοπός της δημιουργίας του μουσείου ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το παρελθόν και να μάθουν για τη ζωή μιας άλλης εποχής παίρνοντας πληροφορίες από διαφορετικά αντικείμενα -εκθέματα του μουσείου και να αναπτύξουν δεξιότητες για να συγκρίνουν το παρόν με το παρελθόν και να διακρίνουν τις αλλαγές στην εξέλιξη της κατοικίας, τα οικιακά σκεύη, τη διακόσμηση των δωματίων και της επίπλωσης.

Η επαφή με τον πολιτισμό προσφέρει τη δυνατότητα να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, να καλλιεργήσουν πολλαπλές γνωστικές δεξιότητες, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα, να αυτο-δράσουν.

 

  

 

Το μουσείο αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσχολική εκπαίδευση γιατί προσκαλεί τα παιδιά  σε νέες μαθησιακές εμπειρίες μέσα από ένα νέο περιβάλλον μάθησης , ενεργοποιώντας  την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους για τα αντικείμενα και τις συλλογές τους που προσφέρουν πολλαπλές «αναγνώσεις» μέσα από  βιωματική μάθηση.

Η επαφή των μικρών παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά αντισταθμίζει τα άνισα εκπαιδευτικά σημεία εκκίνησης που χαρακτηρίζουν πολλά από τα παιδιά όταν διασχίζουν το κατώφλι του νηπιαγωγείου για πρώτη φορά.

Τα μουσεία αποτελούν τους μάρτυρες της προηγούμενης εποχής και λαμβάνοντας τα μηνύματά τους, είμαστε σε θέση να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα

Πολιτιστική εβδομάδα στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού με τη λήξη του σχολικού έτους!

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 ολοκληρώθηκαν και οι δραστηριότητες της πολιτιστικής εβδομάδας που έχει καθιερωθεί  στο Νηπιαγωγείο μας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus « My culture, your culture , our culture  » 

To σχέδιο ένωσε πάνω από 2000 παιδιά   σχολείων από το βορρά και το νότο της Ευρώπης (Ελλάδα, Πολωνία, Λιθουανία ,Πορτογαλία και Ιταλία)με  διαφορετικές κουλτούρες και  είχε   σκοπό τον πολιτιστικό εμπλουτισμό των παιδιών αυτής της ηλικίας απαραίτητο στοιχείο για τη διαμόρφωση στάσεων ενός Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανοχή, επιθυμία για βελτίωση, φροντίδα και σεβασμό των τοπικών και παγκόσμιων πολιτιστικών αξιών .

Η διάρκειά του ήταν δυο έτη αλλά λόγω  του COVID επιμηκύνθηκε για άλλους 9 μήνες και   ήταν χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας .Υπεύθυνη συντονισμού του όλου σχεδίου  είναι   η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου κ.Μαγκιώση Άννα.

Το πρόγραμμα περιελάβανε εικονικές περιηγήσεις σε μουσειακούς χώρους ,ζωγραφική αρχαίων ελληνικών αγγείων ,αναπαράσταση εθίμων της περιοχής ,παρουσιάσεις τοπικής παραδοσιακής ενδυμασίας ,παρουσίαση δημοτικών  τραγουδιών με συνοδεία  παραδοσιακών οργάνων, αναπαράσταση Ολυμπιακών αγώνων , παρακολούθηση  παραστάσεων με τον Καραγκιόζη ,παρουσίαση κι έκθεση δραστηριοτήτων και τελικών προϊόντων του πρώτου έτους του προγράμματος ανοικτή για το κοινό ,παρουσίαση παραδοσιακών ελληνικών χορών από τα παιδιά και φυσικά  ένα μικρό ταξίδι γεύσεων της παραδοσιακής Θεσσαλικής κουζίνας.

  

Την αναπαράσταση εθίμων και τρόπου ζωής μιας άλλης εποχής ανέλαβαν οι γονείς των νηπίων ,φορώντας παραδοσιακές ενδυμασίες σύμφωνα με το κλίμα εκείνης της εποχής και κατόπιν ευγενικής χορηγίας των στολών από τον χοροδιδάσκαλο κ Παπαγεωργίου Αθανάσιο του Κέντρου Λαογραφικής Έρευνας Τρικάλων «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ», που ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή υποστήριξη!

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν Τρικάλων κ Τρικάλης Χρήστος κι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων κ Λαρίσης Δημήτριος που μας τίμησαν με την παρουσία τους και οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα!

  

  

Ακολούθησαν τραγούδια παραδοσιακά που παίχτηκαν με σαντούρι από τον Αποστόλη Καραδήμα που κυριολεκτικά μάγεψε τους παρευρισκόμενους !

Και φυσικά δεν έλλειψε από την παρέα μας και ο καραγκιοζοπαίχτης μας Κοσμάς Παναγιώτας που τρέλανε στην κυριολεξία μικρούς και μεγάλους!

  

Παλιές φωτογραφίες βγαλμένες από οικογενειακά άλμπουμ ή κατεβασμένες από το διαδίκτυο, βοήθησαν τα παιδιά να αντιληφθούν  πως ζούσαν οι άνθρωποι  παλαιότερα ,συγκρίνοντας τα σπίτια και την ενδυμασία τους  μ αυτή του σήμερα , να καταλάβουν την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς κι επικοινωνίας και να μάθουν για έθιμα του παρελθόντος που χρόνο με τον χρόνο άλλα περνάνε στη λήθη κι άλλα συνεχίζονται! Η δε γωνιά του σχολικού μας μουσείου με παλιά αντικείμενα ,εμπλουτίστηκε με νέο υλικό και η συλλογή μας όλο και μεγαλώνει κι επιτρέπει στα παιδιά την άμεση παρατήρηση κι επαφή με το παρελθόν.

  

Η  επαφή με τον πολιτισμό ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να καλλιεργήσουν την πολιτιστική τους συνείδηση , συνειδητοποιώντας ότι η παράδοση είναι σημαντικό μέρος της ζωής μας και το μέλλον μας εξαρτάται από το παρελθόν μας.

Ευχαριστούμε θερμά  όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και τη βοήθεια τους

Η δημοσίευσή του κειμένου εντάσσεται στις δραστηριότητες διάχυσης  που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου .

Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση

Αναβίωση Ολυμπιακών αγώνων στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού !

Αναβίωση Ολυμπιακών αγώνων στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ KA2με τίτλο
«Μy culture, your culture ,our culture «
Ένα έργο που ενώνει 5 αχολεία απο το βορρά και το νότο της Ευρώπης (Ελλάδα, Πολωνία, Λιθουανία ,Πορτογαλία και Ιταλία)με σκοπό τoν πολιτιστικό εμπλουτισμό των παιδιών αυτής της ηλικίας απαραίτητο στοιχείο για τη διαμόρφωση στάσεων ενός Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανοχή, επιθυμία για βελτίωση, φροντίδα και σεβασμό των τοπικών και παγκόσμιων πολιτιστικών αξιών.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στιγμιότυπα από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα  το 2004 και να μάθουν την ιστορία  των Ολυμπιακών αγώνων που ξεκίνησαν από την Ελλάδα ,μέσα από φωτογραφίες και video(παλαιότερα και σύγχρονα).Μιλήσαμε ακόμη και για την Αθηνά και τον Φοίβο!

Σειρά είχε η αναβίωση των αγώνων στο σχολείο μας με την τελετή της Ολυμπιακής φλόγας και την έναρξη των αγώνων. Τα παιδιά συμμετείχαν σε διάφορα αγωνίσματα (πάλη ,ακόντιο. σφαίρα, σκυταλοδρομία, άλμα επί κοντώ, σκυταλοδρομίες και τρέξιμο)κι  έμαθαν για την αξία των Ολυμπιακών αγώνων,για τα αγωνίσματα και την Ολυμπιακή φλόγα και την Ολυμπιακή σημαία !

Ολυμπιακή φλόγα

Το άναμμα της φλόγας γίνατει κατά την έναρξη των Αγώνων, και παραμένει αναμμένη μέχρι το τέλος τους, μια παράδοση των αρχαίων Ελλήνων η οποία όμως αναβίωσε και στους σύγχρονους Αγώνες. Αρκετά πριν από την έναρξη κάθε Ολυμπιάδας, ανάβει η Ολυμπιακή φλόγα από τις ακτίνες του ήλιου στην αρχαία Ολυμπία, και μεταφέρεται από αθλητές κυρίως στην πόλη που θα φιλοξενήσει την Ολυμπιάδα.
  
Ολυμπιακή Σημαία
Η Ολυμπιακή σημαία προτάθηκε από τον Πιέρ ντε Κουμπερτέν στο Ολυμπιακό Κογκρέσο το 1914 και έκανε το ντεμπούτο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αμβέρσα του Βελγίου το 1920.
Οι 5 δακτύλιοι συμβολίζουν τις 5 ηπείρους: Ασία, Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Αυστραλία. Πιστεύεται πως επιλέγηκαν τα συγκεκριμένα χρώματα των δακτυλίων επειδή ένα τουλάχιστον από αυτά τα χρώματα υπάρχει στην σημαία κάθε χώρας.
Κατά την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξένησε τους Αγώνες παραδίδει την Ολυμπιακή Σημαία στο δήμαρχο της πόλης που θα φιλοξενήσει τους επόμενους Αγώνες.
 Το έπαθλο 
Το μοναδικό βραβείο που έπαιρναν οι αθλητές ήταν ο Κότινος  ένα στεφάνι από φύλλα ελιάς   που  φοράνε μέχρι και σήμερα στο κεφάλι τους οι  Ολυμπιονίκες  και που συμβολίζει την ειρήνη ,την πίστη και την νίκη.  Στην αρχαία Ολυμπία υπήρχε η «Καλλιστέφανος ελαία « στον ναό της Θεάς Ήρας  που σύμφωνα με την παράδοση φυτεύτηκε εκεί από τον Ηρακλή ,απ όπου φτιαχνόταν τα στεφάνια των νικητών .

  

  

Κατόπιν αναζήτησαν στο διαδ’ικτυο τα παιδια ανακάλυψαν  πως  ελληνικα αρχαία αγγεία έφεραν παραστάσεις απο τους Ολύμπιακούς αγώνες κι αποφασίσαμε να ζωγραφίσουμε τους  δικούς μας αμφορείς !

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει άτομα, ενσωματωμένα στην πολιτιστική ταυτότητα της εποχής μας προσεγγίζοντας με σεβασμό και κατανόηση σε διαφορετικούς πολιτισμούς,  βλέποντας τον πολιτισμό ως χώρο δημιουργίας, που οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική βιωσιμότηταΤο κυριότερο ,να αντιληφθούν ότι η ζωή μας είναι συνυφασμένη με το παρελθόν και πρέπει να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά ,η οποία ως θεματοφύλακας των κοινών αξιών, συμβάλλει στην επικοινωνία των λαών, ιδίως εκείνων με κοινά πολιτιστικά στοιχεία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση  της ειρήνης αλλά και την ανάπτυξη φιλικών ανθρώπινων σχέσεων.

Επιμέλεια άρθρου :Μαγκιώση Άννα

Δραστηριότητεs διάχυσης του σχεδίου Erasmus+ «My culture, your culture, our culture»

Δραστηριοτητες διάχυσής  του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ ΚΑ 2 με τίτλο  «My culture, your culture, our culture » που υλοποιεί το σχολείο μας .
Παρουσίαση και διάχυση του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ μέσω τηλεσιμεναρίων και τηλεημερίδων
Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:30-20:30 μέσω τηλεσεμιναρίου έγινε η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+KA2 με τίτλο
«My culture, your culture, our culture » που υλοποιεί το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ,από την Προϊσταμένη του κ. Μαγκιώση Άννα η οποία είχε και τον γενικό συντονισμό του όλου σχεδίου με σκοπό τη διάχυσή του.
Για τις ανάγκεσ του σχεδίου έχουν ιδρυθεί  2 υποστηρικτικά e Twinning έργα με τον ίδιο τίτλο!
Το εξ αποστάσεως σεμινάριο διοργανώθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Θεσσαλίας δια της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και της στήριξης του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγών και είχε θέμα:
 •  Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ και e Twinning 
 •  Παρουσίαση και διάχυση του Ευρωπαικού σχεδίου Erasmus+
 •  Δυνατότητες κι οδηγίες εμπλοκής σε e Twinning και έργα
Εισηγητές: κ. Ευανθία Κοτρώτσιου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και η κ.Μαγκιώση Άννα, συντονίστρια του έργου και προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου η οποία διετέλεσε επί σειρά ετών προωθήτρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων A/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν Τρικάλων ,είναι πολυβραβευμένο μέλος κι εμψυχώτρια της e Twinning κοινότητας και διαθέτει εξαιρετική πείρα στη διαχείριση ευρωπαϊκών σχεδίων.
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus + e Twinning από την κ.Μαγκιώση Άννα κι ακολούθησε η παρουσίαση του σχεδίου Erasmus +»Μy culture ,your culture, our culture» Στο έργο συμμετείχαν σχολεία από Ελλάδα ,Πορτογαλία, Πολωνία, Ιταλία και Λιθουανία, ήταν διάρκειας 2 ετών και χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το ΙΚΥ που είναι και ο Εθνικός φορέας της χώρας.
                                                                                               
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασηs του έργου προβλήθηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εντός κι εκτός του σχολείου και σε συνεργασία με διάφορους φορείς που έχουν σχέση με τον πολιτισμό ,φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τις συναντήσεις των εταίρων ,τα τελικά προϊόντα του έργου καθώς και ο αντίκτυπος που είχε το σχέδιο για τα παιδιά ,τους εκπαιδευτικούς και τα εμπλεκόμενα σχολεία αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.
Ο βασικός σκοπός του έργου ήταν να εκπαιδεύσει άτομα, ενσωματωμένα στην πολιτιστική ταυτότητα της εποχής μας ,προσεγγίζοντας με σεβασμό και κατανόηση τους διαφορετικούς πολιτισμούς κι αναγνωρίζοντας τον πολιτισμικό πλούτο και την ποικιλομορφία, αντιλαμβανόμενοι τον πολιτισμό ως χώρο δημιουργίας, που οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.
Στόχος του σχεδίου ήταν η καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης στα παιδιά ,αρχίζοντας από πολύ μικρή ηλικία!
Η αξία της πολιτιστικής Εκπαίδευσης σε αυτή την ηλικία είναι ανεκτίμητη, αφού τότε χτίζονται συνήθειες και συμπεριφορές και μορφοποιούνται χαρακτήρες και οικοδομείται ο τρόπος σκέψης των μικρών παιδιών.
Η επαφή με τον πολιτισμό ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να καλλιεργήσουν την πολιτιστική τους συνείδηση.
Κι όσο πιο σύντομα θα αρχίσει αυτή η καλλιέργεια στα μικρά παιδιά, τόσο πιο βαθιά θα ενσωματωθεί μέσα τoυς.
Επιμέλεια έκδοσης:  Μαγκιώση Άννα

Εκδηλώσεις στα πλαίσια της πολιτιστικής εβδομάδας στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού!

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus +ΚΑ2 ,Σχολικές Στρατηγικές Συμπράξεις «My culture, your culture, our culture»  που υλοποιεί το Νηπιαγωγείο μας ,οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται  προσπαθώντας να καλύψουμε τα κενά που δημιουργήθηκαν λόγω του κορονοϊού!

Mέσα σ αυτές  περιλαμβάνονται και παραστάσεις  Θέατρου Σκιών  με τον Καραγκιόζη και την παρέα του μια και ο Καραγκιόζης ανήκει στη λαική μας παράδοση!

Τηρώντας όλα τα μέσα προστασίας που επιβάλλονται λόγω Covid και στον αύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου μας είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε ξανά τον υπέροχο κ Κοσμά , τον καραγκιοζοπαίχτη ,με τις καταπληκτικές παραστάσεις-ιστορίες του! Μικροί και μεγάλοι διασκεδάσαμε ,γελάσαμε πολύ και το καταευχαριστηθήκαμε! Και θα το ξανακάνουμε! Γιατί η ζωή θέλει και διασκέδαση θέλει και γέλιο!

  

Καραγκιόζης, αποτελεί την πιο αγνή έκφραση του λαϊκού πολιτισμού και μεγάλωσαν γενιές και γενιές με τα καμώματά του!Για την καταγωγή του Καραγκιόζη έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Πιο πειστική είναι αυτή που τον θέλει να κατάγεται από τη μακρινή Ανατολή (Κίνα και Ινδία) και μέσω Τουρκίας να ήλθε στην Ελλάδα κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Οι βασικοί ήρωες του Καραγκιόζη

 • Καραγκιόζης: Ο πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών. Είναι κακάσχημος και καμπούρης, μόνιμα φτωχός και σαρκαστής των πάντων. Σοφίζεται χίλια τεχνάσματα για να τα βολέψει στη ζωή και τα καταφέρνει περίφημα, μ’ όλο που φορτώνεται καρπαζιές κάθε τόσο.
 • Κολλητήρης και Κοπρίτης: Γιοι του Καραγκιόζη, «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του πατέρα τους.
 • Μπαρμπαγιώργος: Θείος του Καραγκιόζη, που εκφράζει τον πρωτόγονο, απλοϊκό, αλλά αχάλαστο Έλληνα. Ζει σε κάποιο χωριό της Ρούμελης και έρχεται στην πόλη για δουλειές ή για να βοηθήσει τον ανιψιό του.
 • Χατζηαβάτης: Φοράει τουρκική φορεσιά και σκούφια. Είναι τίμιος και σοβαρός, αλλά συχνά ενδίδει στους πειρασμούς του Καραγκιόζη και διαπράττει μαζί του διάφορες μικροαπάτες.
 • Σιορ-Διονύσιος ή Νιόνιος: Είναι κατά φαντασία αριστοκράτης, που δυτικοφέρνει και μιλάει με το ζακυνθινό ιδίωμα.
 • Σταύρακας: Μάγκας και ψευτοπαλληκαράς, φίλος του Καραγκιόζη, που συχνά πυκνά τον χλευάζει.
 • Βεληγκέκας: Τουρκαλβανός, εκτελεστικό όργανο του Πασά.
 • Μορφονιός: Υπερβολικά άσχημος, με μεγάλο κεφάλι και τεράστια μύτη, που θεωρεί τον εαυτό του μέγα εραστή.
 • Μπέης: Πλούσιος αστός, που αναθέτει δουλειές στο Καραγκιόζη μέσω του Χατζηαβάτη.
 • Βεζύρης ή Πασάς: Αντιπροσωπεύει την τουρκική εξουσία.
 • Αγλαϊα :  Η γυναίκα του Καραγκιόζη

Ο εξελληνισμός του Καραγκιόζη πρέπει να ξεκίνησε το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, από την Ήπειρο, όταν καραγκιοζοπαίχτες της εποχής εκείνης παρουσίαζαν την παράσταση με το Μεγαλέξανδρο και το φίδι, συνδέοντας έτσι για πρώτη φορά τον Καραγκιόζη με την ελληνική λαϊκή παράδοση.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/966

Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση

 

Εικονική (Virtual)κινητικότητα του σχεδίου «Μy culture, your culture, our culture»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία -αν και διαδικτυακά-η τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ ΚΑ2
“My culture, our culture, your culture” που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ,το οποίο κι έχει τον γενικό συντονισμό του σχεδίου με υπεύθυνη την προϊσταμένη του κ. Μαγκιώση Άννα.
Στο έργο συμμετέχουν σχολεία από Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία
Η Virtual κινητικότητα διήρκησε 6 ημέρες ( 7-05/2021 μέχρι και 12 /05/2021)κι εξετάστηκαν τα θέματα
1. O ρόλος και η σπουδαιότητα της πολιτιστικής εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο
2. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της λαϊκής παράδοσης στην πολιτιστική εκπαίδευση.
Περιελάμβανε επίσης ,εκτός του καλωσορίσματος από παιδιά κι εκπαιδευτικούς του Πολωνικού σχολείου, όπου και θα γινόταν η τελευταία φυσική κινητικότητα, παρουσιάσεις δραστηριοτήτων του έργου από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και σήμερα καθώς και παρουσιάσεις σχετικές με μεθόδους διδασκαλίας που υποστηρίζουν την πολιτιστική εκπαίδευση στην προσχολική εκπαίδευση και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου.
Την ευθύνη της διοργάνωσης της τηλεσυνάντησης είχε το πολωνικό σχολείο ,ενώ για τη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος συνεργάστηκαν από κοινού οι συντονιστές Ελλάδας και Πολωνίας.
  
  
 
 
Στόχος του σχεδίου είναι η καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης στα παιδιά ,αρχίζοντας από πολύ μικρή ηλικία!
Μέσω της πολιτιστικής εκπαίδευσης τα παιδιά μπορούν να έχουν εμπειρία από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενώνουν ανθρώπους και χτίζουν γέφυρες ειρήνης και φιλίας.
Η πολιτιστική εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και προετοιμάζει τον ευρωπαίο πολίτη του αύριο που σέβεται τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες και θα είναι προετοιμασμένος να ενεργεί και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις για ένα καλύτερο αύριο.
Ο βασικός σκοπός της πολιτιστικής εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύσει άτομα, ενσωματωμένα στην πολιτιστική ταυτότητα της σύγχρονης εποχής, να προσεγγίζουν με σεβασμό και κατανόηση σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λόγω και αναγνώρισης του πολιτιστικού πλούτου και ποικιλομορφίας, βλέποντας τον πολιτισμό ως χώρο δημιουργίας, που οδηγεί σε οικονομικά και κοινωνικά βιωσιμότητα.
Επιμέλεια άρθου : Άννα Μαγκιώση

Τελευταία κινητικότητα (virtual) για το Erasmus+σχέδιο «My culture, your culture, our culture»

Αξιοποιώντας την εξ αποστάσεως επικοινωνία (Μicrosoft teams)πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus +ΚΑ2 «Μy culture, your culture, our culture» που υλοποιείται απο το Νηπιαγωγείο Ριζαριού ,το οποίο κι έχει τον γενικό συντονισμό του σχεδίου με υπεύθυνη την προϊσταμένη του κ. Μαγκιώση Άννα.
Στο έργο συμμετέχουν σχολεία από Ελλάδα ,Ποστογαλία, Πολωνία, Ιταλία και Λιθουανία.
Η διάρκεια της τηλεσυνάντησης ορίστηκε στις 6 ημέρες ,απο 7-05/2021 μέχρι και 12 /05/2021 ,ένα τετράωρο την κάθε ημέρα.
Η πρώτη και δεύτερη μέρα της τηλεσυνάντησης και του σεμιναρίου περιελάμβανε εκτός του καλωσορίσματος από παιδιά κι εκπαιδευτικούς του Πολωνικού σχολείου και μια μικρή εικονική περιήγηση στα αξιοθέατα της Κρακοβίας, παρουσιάσεις δραστηριοτήτων του έργου απο τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι και σήμερα καθώς και παρουσιάσεις σχετικές με μεθόδους διδασκαλίας που υποστηρίζουν την πολιτιστική εκπαίδευση στην προσχολική εκπαίδευση και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατα τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου.
Στόχος του σχεδίου είναι η καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης στα παιδιά ,αρχίζοντας από πολύ μικρή ηλικία!
Την ευθύνη της διοργάνωσης της τηλεσυνάντησης είχε το πολωνικό σχολείο ,ενω για τη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος συνεργάστηκαν απο κοινού οι συντονιστές Ελλάδας και Πολωνίας.
   
   

 

Αν και ο Covid μας στέρησε τη χαρά να ξεναγηθούμε στο ολοκαίνουργιο σχολείο της Πολωνίας και στα αξιοθέατα της όμορφης Κακοβίας η παιδαγωγική ομάδα του σχεδίου της Πολωνίας κατάφερε έστω και διαδικτυακά να μας αποζημιώσει.Οι εργασίες του σεμιναρίου συνεχίζονται!
Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση

Λήξη του ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ ΚΑ2 «Learning is interesting and fun»

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ ΚΑ2(Τομέας Σχολικών Συμπράξεων )Learning is interesting and funπου υλοποιήθηκε από το  Νηπιαγωγείο Ριζαριού κατά  τη διετία 2018-2020 .

Το έργο που  είχε διάρκεια 2 έτη, δημιουργήθηκε με σκοπό  την αύξηση των δεξιοτήτων των παιδιών του 21ου αιώνα βαδίζοντας προς την κατεύθυνση της μελλοντικής παιδείας και χρηματοδοτήθηκε  από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας ,που είναι και ο Εθνικός φορέας της χώρας μας.

Στο έργο συμμετείχαν η Εσθονία (συντονιστικό σχολείο) ,η Γαλλία ,η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ισπανία και την ευθύνη του συντονισμού του ελληνικού σχολείου  είχε  η Δ/ντρια του Νηπ/γείου Μαγκιώση ‘Αννα η οποία και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων προγ/των.

Μέσω του έργου αυτού δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς  να κάνουν πρακτική εξάσκηση πάνω:

1.στις Νέες Τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στον τομέα  της  προσχολικής εκπαίδευσης

2.να γνωρίσουν τη Μέθοδο  STEM και τις δυνατότητες που προσφέρει στη διαδικασία της μάθησης

3.να μάθουν τον τρόπο αξιοποίησης έξυπνων συσκευών και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στην καθημερινή εκπαιδευτική  διαδικασία.

4.να ταξιδέψουν στον απίθανο κόσμο του προγραμματισμού και της εκπαιδευτικής ρομποτικής

  

  

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα χέρια των μαθητών της σχολικής εκπαίδευσης, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών και διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε υποδειγματικές διδασκαλίες του τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και παρουσιάσεις νέων μοντέλων ρομπότ  και των δυνατοτήτων τους καθώς και την επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω ταχύρρυθμων σεμιναρίων στις αντίστοιχες χώρες που συμμετείχαν στο έργο, ενώ οι αποκτηθείσας γνώσεις εφαρμόστηκαν  και ενσωματωθήκαν στο ημερήσιο πρόγραμμα των συμμετεχόντων σχολείων .

Με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ , STEM και ρομποτικής στη διαδικασία μάθησης και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν γενικές δεξιότητες, να μάθουν περισσότερα για την τεχνολογία και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καθώς η διαδικασία μάθησης ήταν σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο ελκυστική γι’ αυτά.

 

 

Οι δραστηριότητες του σχεδίου σχεδιάστηκαν  λαμβάνοντας υπ’ όψη τους στόχους και τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του Νηπιαγωγείου κι εντάχτηκαν  πλήρως  στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.

                                         Αντίκτυπος σχεδίου

 1. Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

– η αναβάθμιση   της  επαγγελματική τους κατάρτισης ,εμπλουτίζοντας συγχρόνως  το βιογραφικό τους σημείωμα.

– η  βελτίωση των γνώσεων και των  δεξιοτήτων   σχετικά με τη χρήση  ΤΠΕ ,σαν μέσο επικοινωνίας  και παρουσίασης

– η δυνατότητα μετά την επιμόρφωση τους να εντάξουν τις νέες εφαρμογές στην διδασκαλία ,ώστε να βελτιωθεί  η γνώση και οι δεξιότητες των παιδιών.

– η δημιουργία διδακτικού  υλικού μέσω της χρήσης του εξοπλισμού ΤΠΕ, που θα επιτρέψει  στους μαθητές να οδηγηθούν στη απόκτηση γνώσεων κι ανάπτυξη δεξιοτήτων  μέσα από ένα πιο ελκυστικό κι ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης .

Ανταλλαγή νέων προσεγγίσεων και καλών πρακτικών και η καλλιέργεια  πρόσφορου εδάφους για μελλοντικές συνεργασίες (συμμετοχή σε νέα e Twinning έργα και  προγράμματα Erasmus+)

Για τους συμμετέχοντες μαθητές

Το έργο συνέβαλε στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών και στην ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής τους σκέψης τον πειραματισμό τους με διάφορες έξυπνες συσκευές, τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, τη συνεργασία με άλλα παιδιά, την αποδοχή της ποικιλομορφίας των άλλων και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  του 21ου αιώνα, δηλαδή δεξιότητές που αφορούν στην προώθηση της δημιουργικότητας των παιδιών, τον πειραματισμό τους με διάφορες έξυπνες συσκευές, τη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, τη συνεργασία με άλλα παιδιά, την κριτική και την δημιουργική σκέψη μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, SΤΕAΜ κι εκπαιδευτικής ρομποτικής στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία

Σε επίπεδο σχολείου: Αναμφισβήτητα βελτιώθηκε η ποιότητα της σχολικής ζωής με την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων προγραμμάτων  και  δίνοντας στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επισκεφθούν ξένα σχολεία, να γνωρίσουν τις απόψεις των άλλων, να ενημερωθούν για τα άλλα σχολικά συστήματα και  για νέες μεθόδους και πρακτικές εφαρμογές, αλλά και να κατανοήσουν την ιδέα της Ευρωπαϊκή εκπαίδευσης.

Με τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα Erasmus+ σαφώς αυξήθηκε το γόητρο του τόσο σε τοπικό κι εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο μέσω των ανακοινώσεων και των  αναρτήσεων των αποτελεσμάτων του έργου στον τοπικό τύπο, μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης .

 

 

 

Κατά τη διετή διάρκεια του έργου  διοργανώθηκαν σεμινάρια δια ζώσης και τηλε-ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση και τη  βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της τοπικής κι ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ σαν μέσο επικοινωνίας και παρουσίασης, ώστε να έχουν τη  δυνατότητα μετά την επιμόρφωση τους , να εντάξουν τις νέες εφαρμογές στην διδασκαλία, προκειμένου  να βελτιωθεί η γνώση και οι δεξιότητες των παιδιών και να μπορούν να δημιουργήσουν διδακτικό υλικό μέσω της χρήσης του εξοπλισμού ΤΠΕ, που θα επιτρέψει στους μαθητές να οδηγηθούν στη απόκτηση γνώσεων κι ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ένα πιο ελκυστικό κι ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης .

Επιμέλεια άρθρου : Άννα Μαγκιώση