Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο 2021-2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών:· Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Επίσης με τους κωδικούς του taxisnet  εισέρχεστε στο gov.gr και κατεβάζετε  το πιστοποιητικό του παιδιού

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς/κηδεμόνες στο νηπιαγωγείο:

 • Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) , το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο.
 • Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
 • Επειδή έχουν δηλωθεί αδέρφια στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο σχολείο χρειάζεται βεβαίωση φοίτησης του/της αδελφού/ής από το σχολείο φοίτησης.

Επιμέλεια  άρθρου : Mαγκιώση  Άννα

Τηλεκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο!

Αγαπητοί γονείς από αύριο ξεκινάμε τα διαδικτυακά μαθήματα στις 2 και δέκα το μεσημέρι μέχρι 4 και 20.
Τα παιδιά θα έχουν 2 διαλείμματα ενδιάμεσα.

 

Πρόγραμμα

1η ώρα 14:10 14:40
2η ώρα 15:00 15:30
3η ώρα 15:50 16:20

Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλα τα παιδιά νήπια και προνήπια.
Αν οι ώρες συμπίπτουν με άλλα παιδιά στο δημοτικό τότε θα συνδέονται η μέσω tablet ή μέσω κινητού.
Αν δεν υπάρχουν συσκευές σας παρακαλώ να το φροντίσετε ώστε όλα τα παιδιά να είναι καλυμμένα.

Για να συνδεθείτε στην αίθουσα που σας στέλνουμε θα πρέπει να έχετε πρώτα κατεβάσει την εφαρμογή CISCO WEBEX
που είναι δωρεάν και να μπείτε με το e mail σας και θα περιμένετε μέχρι να σας βάλουμε στην αίθουσα
Θα πρέπει επίσης να έχετε κάμερα και μικρόφωνο αν δεν έχετε σύγχρονο υπολογιστή, ηχεία και σύνδεση ίντερνετ.

Ο σύνδεσμος της αίθουσας που θα συνδεθείτε αύριο στις 2 σας έχει ήδη σταλεί στα προσωπικά σας e mails

Δεν θα πρέπει να δίνετε πουθενά τον σύνδεσμο γιατί είναι απόρρητος.

Περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία  τους μικρούς μας μαθητές!
Σε περίπτωση απουσίας θα πρέπει να μας ενημερώνετε στέλνοντας μήνυμα
αναφέροντας και τον λόγο της απουσίας του παιδιού.

Μένουμε σπίτι ,μένουμε ασφαλείς!

Καλή μας αρχή

Ενημέρωση για τις μετακινήσεις σύμφωνα με τα νέα μέτρα από 7/11/2020

Ενημέρωση  γονέων και κηδεμόνων  σχετικά με τις μετακινήσεις από το Σάββατο 7/11/2020 λόγω έκτακτων μέτρων ενάντια στον COVID.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες  σας υπενθυμίζουμε ότι από αύριο 7 Νοεμβρίου 2020  επανέρχονται τα «SMS» για τις μετακινήσεις σας. Χωρίς SMS ή γραπτή βεβαίωση και ταυτότητα δεν πάμε πουθενά.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται ο πενταψήφιος αριθμός 13033 στα κινητά, όπου θα στέλνουμε γραπτό μήνυμα χωρίς χρέωση και θα διευκρινίζουμε τον λόγο της μετακίνησής μας.

«Από τις 6:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου μετακινούμαστε με ασφάλεια στέλνοντας SMS στο 13033.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να στέλνουν από το κινητό τους SMS στον αριθμό 13033, χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X [κενό], ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6, που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

1: Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό….

2: Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3: Μετάβαση στην τράπεζα, δημόσια υπηρεσία.

4: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανήλικων μαθητών από/προς το σχολείο.

5: Μετάβαση σε τελετή

6: Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική παντού η χρήση μάσκας, με εξαίρεση όσους αθλούνται κατά μόνας.

Καλή δύναμη, υπομονή κι αισιοδοξία !

Επιμέλεια άρθρου: ‘Αννα Μαγκιώση

Βήματα για δημιουργία προσωπικών λογαριασμών μαθητών.

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους  μαθητές των Νηπιαγωγείων και της  Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Σύμφωνα με την _εγκύκλιο [1]_(20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασηςστο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης γιατην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ https://www.sch.gr/services

Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ οτι μπορούν να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο ΣχολικόΔίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: _HTTPS://REGISTER.SCH.GR/STUDENTS/_

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

1.   Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

2.   Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας.  Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενωω  ετών.

3.   Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.

4.   Είναι  αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης  e mail  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

5. Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.

6.  Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και  υποστήριξή σας στην εγγραφή των μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Σας ευχόμαστε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας !

 

Από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο

 

Το σχολείο ξαναρχίζει! ( Σεπτέμβριος 2020 )

Να λοιπόν που τα σχολεία άνοιξαν ξανά και σε λίγο θα γεμίσουν με παιδικές φωνούλες!

Μια χρονιά διαφορετική από όλες τις προηγούμενες και … μασκοφορεμένη!

Μια χρονιά που πρέπει να ξεχάσουμε ότι πρέπει να πάμε πιασμένοι χέρι – χέρι και να κάνουμε … αγκαλιές αφού πρέπει αποστάσεις να κρατάμε!

Όλα καλά θα πάνε όμως! Χρειαζόμαστε λίγη παραπάνω αισιοδοξία, θετική διάθεση  και κυρίως πολλά χαμόγελα!

Σε λίγες ημέρες ξεκινάει επίσημα η νέα σχολική χρονιά και χιλιάδες παιδιά θα επιστρέψουν στην τάξη τους ,όμως είναι και κάποια άλλα που για πρώτη φορά θα περάσουν την πόρτα του Νηπιαγωγείου! Τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους για την ώρα αυτή είναι πολλά και διαφορετικά όμως με λίγη καλή θέληση και διάθεση για συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων τα πάντα ξεπερνιούνται! Σίγουρα για κάποια παιδιά η προσαρμογή τους σ αυτό το νέο περιβάλλον είναι πολύ πιο εύκολη από κάποια άλλα που δυσκολεύονται να συνηθίσουν αυτό το νέο περιβάλλον του σχολείου και προτιμούν τη ζεστή αγκαλιά της μαμάς τους, αλλά είναι ώρα να ανοίξουν τα φτερά τους και να μάθουν να …πετούν!
Το Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο σχολείο που θα φοιτήσει το κάθε παιδί. Είναι ο πρώτος και σημαντικότερος σταθμός στην εξελικτική, εκπαιδευτική και ψυχοκινητική πορεία του κάθε ατόμου. Όλοι εμείς οι ενήλικες, εκπαιδευτικοί και γονείς πρέπει να έχουμε σαν προτεραιότητα όπου και αν βρίσκονται τα παιδιά να κάνουμε το κάθε τι για να είναι χαρούμενα κι ευτυχισμένα!

Ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σχολικό περιβάλλον κι ένας εκπαιδευτικός που θα περιμένει το παιδί με χαμόγελο ,έτοιμος να του λύσει τις απορίες του ,να συζητήσει μαζί του ,να το εμψυχώσει και να το καθοδηγήσει είναι τα καταλληλότερα υλικά για να πετύχει η συνταγή μας και θα κάνει το παιδί σιγά σιγά να αγαπήσει το σχολείο! Γιατί το Νηπιαγωγείο είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών και πρέπει να είναι ένας χώρος γαλήνης και χαράς, που τους παρέχει ασφάλεια, ζεστασιά, ευκαιρίες για μάθηση κι εμπειρίες από την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, απαραίτητες για τη ζωή τους.
Οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα νηπιαγωγεία σημαδεύουν όλη τη μετέπειτα ζωή τους και είναι θεμελιώδους σημασίας για την ομαλή ανάπτυξή τους σε μια υγιή και πλήρως αναπτυγμένη προσωπικότητα. Το Νηπιαγωγείο μέσα από τα προγράμματα που εφαρμόζει προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Θέτει στόχους, οριοθετεί συμπεριφορές ,διαμορφώνει χαρακτήρες. Μέσα από το πρόγραμμα ενός Νηπιαγωγείου καλλιεργούνται βασικές έννοιες και δεξιότητες που προάγουν την πρωτοβουλία, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, τη δημιουργικότητα, τον σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αυτοεκτίμηση.
Γονείς εμπιστευθείτε και κάντε σύμμαχό σας τον εκπαιδευτικό του παιδιού σας. Η εμπειρία του μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε διάφορες καταστάσεις και οι τυχόν υποδείξεις που θα κάνει δεν έχουν κακή πρόθεση . Συζητήστε τυχόν απορίες ή προβλήματα που έχουν σχέση με το παιδί σας και μέσα από τη συνεργασία αυτή σίγουρα θα βρεθεί η καλύτερη λύση.

Άλλωστε εμπιστεύεστε στα χέρια του ότι πολυτιμότερο έχετε : το ίδιο σας το παιδί!
Ήρθε λοιπόν η ώρα να ανοίξουμε το σχολείο μας και την αγκαλιά μας για όλους τους παλιούς και νέους μικρούς μας φίλους και μακάρι η νέα αυτή σχολική χρονιά να κυλήσει όμορφα και δημιουργικά!

Μένουμε ασφαλείς ! Κρατάμε αποστάσεις,τηρούμε τα μέτρα υγιεινής και φοράμε τη μάσκα μας!
Καλή αρχή σε όλους μας και καλή δύναμη!

Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση

Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια:

Α. της υπ’ αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 ΚΥΑ με ΘΕΜΑ «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μετά την λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους»

Β. της υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ (Β’ 1739/06-05-2020) με ΘΕΜΑ: «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους»

Γ. του από 25-05-2020 αποσπάσματος πρακτικού της 63ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Δ. της υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) με ΘΕΜΑ: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Α. Προσέλευση στη σχολική μονάδα

Ο Διευθυντής/ντρια ή ο Προϊστάμενος/η και ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση – αποχώρηση στη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό, δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

Β. Διαρρύθμιση των αιθουσών

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ, ένα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων είναι η διαρρύθμιση των αιθουσών.

Συγκεκριμένα:

Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους (15). Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των (15) μαθητών, χωρίζονται κατά αλφαβητική σειρά, με μέριμνα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε υποτμήματα ίσης δυναμικότητας και εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ.

Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες – για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών, τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής – σχολικές αίθουσες, η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την ως άνω κατανομή , μπορεί να είναι και καθημερινή.

Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρo μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα κατά τα παραπάνω.

Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με χώρο περιορισμένο.

Οι ως άνω προσαρμογές ισχύουν για όλες τις αίθουσες διδασκαλίες, μεταξύ των οποίων τάξεις υποδοχής, αίθουσα πληροφορικής κ.ο.κ.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία:

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διαρρύθμιση της αίθουσας του Νηπιαγωγείου, λόγω της ιδιαιτερότητας της ανάπτυξης του προγράμματος σε κέντρα ενδιαφέροντος-γωνιές, καθώς και του πρωτεύοντα ρόλου που κατέχει στην εξέλιξη αυτού, το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο), ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Για το λόγο αυτό προτείνεται:

Κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου μεγαλύτερο των 15 μαθητών/τριών, θα πρέπει να χωρίζεται σε δύο (2) υποτμήματα, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ.

Οι νηπιαγωγοί καλούνται να δείξουν ευελιξία στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος κυρίως ως προς τους χώρους υλοποίησής του (εσωτερικούς και εξωτερικούς), εκμεταλλευόμενοι/ες στο μέγιστο τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα ΑΠΣ/ΔΕΠΣ.

Οι ως άνω προσαρμογές ισχύουν για όλες τις αίθουσες διδασκαλίες, μεταξύ των οποίων τάξεις υποδοχής, αίθουσα πληροφορικής κ.ο.κ.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία:

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διαρρύθμιση της αίθουσας του Νηπιαγωγείου, λόγω της ιδιαιτερότητας της ανάπτυξης του προγράμματος σε κέντρα ενδιαφέροντος-γωνιές, καθώς και του πρωτεύοντα ρόλου που κατέχει στην εξέλιξη αυτού, το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο), ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Για το λόγο αυτό προτείνεται:

Κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου μεγαλύτερο των 15 μαθητών/τριών, θα πρέπει να χωρίζεται σε δύο (2) υποτμήματα, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ.

Οι νηπιαγωγοί καλούνται να δείξουν ευελιξία στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος κυρίως ως προς τους χώρους υλοποίησής του (εσωτερικούς και εξωτερικούς), εκμεταλλευόμενοι/ες στο μέγιστο τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα ΑΠΣ/ΔΕΠΣ.

Γ. Διαλείμματα

Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων/υποτμημάτων, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα. Συνιστάται η υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου διαλειμμάτων για κάθε υποτμήμα εκάστου τμήματος, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου.

Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα:

Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο.

Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο.

Φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα.

Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ).

Δ. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της Συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα (άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017, Α’ 109).

ΣΤ. Καθαριότητα και κανόνες υγιεινής

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ορίζεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία επισημαίνεται η αναγκαιότητα της τήρησης των κάτωθι:

1.ενεργειών Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών σε κάθε αίθουσα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του.

2.Οι μαθητές/τριες με ευθύνη του/της νηπιαγωγού θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος.

3. Ο/Η νηπιαγωγός εκπαιδεύει τους μαθητές/τριες στη χρήση αντισηπτικού διαλύματος κάθε φορά που θα αλλάζουν αντικείμενο ενασχόλησης στα κέντρα ενδιαφέροντος και προβλέπει τη χρήση ατομικών υλικών (μαρκαδόροι, ψαλίδι, κόλλα, μολύβι, γόμα, κλπ), όπου αυτό είναι εφικτό.

4.Κατά τη διαδικασία παροχής της παράλληλης στήριξης προς τους μαθητές από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό είτε από ειδικό βοηθητικό προσωπικό είτε από σχολικό νοσηλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.

6.Επισημαίνεται η σημασία που έχει ο φυσικός αερισμός της αίθουσας τόσο κατά την ώρα της διδασκαλίας, όσο και στο διάλειμμα και η αποφυγή των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων.

Ζ. Μετακινήσεις μαθητών

Κατά τη μετακίνηση των μαθητών εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας που περιγράφονται στο άρθρο 7 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23.5.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1988).

Η. Για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και τέλος, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.

Θ. Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ι. Η διαμόρφωση των θρανίων στις αίθουσες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τη διαρρύθμιση στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

                                        Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                                ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

 

 

 

 «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

 «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας ξεκινούν από αύριο 15 Μαΐου και λήγουν στις 30 Μαΐου 2020.
Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες καθώς κι οδηγίες εγγραφών βήμα βήμα στο κάτω της σελίδας που απευθύνονται προς γονείς και κηδεμόνες.
Χρήσιμες πληροφορίες:

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Προϊσταμένων – Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
 2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

 1. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες  βήμα  βήμα!

Πρώτη Εγγραφή – Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Η ανάπτυξη εφαρμογής για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο έχει στόχο να παράξει μια ψηφιακά ισοδύναμη διαδικασία που θα επιτρέπει στον κηδεμόνα την εγγραφή του νηπίου
χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο νηπιαγωγείο.
Κατά τη δημιουργία αίτησης είναι απαραίτητο ο κηδεμόνας να έχει συγκεντρώσει τα παρακάτω:
● Κωδικοί πρόσβασης στο gov.gr (TaxisNet)
● τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου
● ένα αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

Είσοδος στην εφαρμογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να κάνετε εγγραφή παιδιών που για πρώτηφορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε
άλλη σχολική μονάδα. Ο κηδεμόνας μεταβαίνει στην σελίδα της υπηρεσίας.
Για να ξεκινήσει ο κηδεμόνας την διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής, επιλέγει “Ξεκινήστε εδώ”.

Έναρξη διαδικασίας

Ο κηδεμόνας μέσω της υπηρεσίας “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο” έχει τις εξής δυνατότητες:
Υποβολή νέας αίτησης εγγραφής
● Προβολή υπάρχουσας εγγραφής

Υποβολή νέας αίτησης εγγραφής
Για έναρξη υποβολής νέας αίτησης εγγραφής ο κηδεμόνας επιλέγει Υποβολής νέας αίτησης εγγραφής και «Συνέχεια».
Πρώτη Εγγραφή – Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες
Υποβολή νέας αίτησης   : Θέλω να δω τα Νηπιαγωγεία για να γράψω ένα ή περισσότερα παιδιά.

Αφού επιλέξει «Συνέχεια», ο κηδεμόνας καλείται να αναζητήσει το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση εγγραφής για το παιδί
του. Για την αναζήτηση αυτή ζητείται να επιλέξει Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο.

Σε ποιό Δήμο κατοικείται (Συμπληρώνουμε και πατάμε «Συνέχεια»)

Στη συνέχεια εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη τα Νηπιαγωγεία του Δήμου, στα οποία μπορεί να προβάλει στοιχεία τους (τηλ. επικοινωνίας Νηπιαγωγείου, αρμόδια ΔΙ.Π.Ε., τηλ.
επικοινωνίας ΔΙΠΕ, όρια σχολικής μονάδας) και να επιλέξει το Νηπιαγωγείο που επιθυμεί.
Μπορεί να βεβαιωθεί για το νηπιαγωγείο στο οποίο μπορεί να υποβάλλει αίτηση εγγραφής, επιβεβαιώνοντας ότι η διεύθυνση κατοικίας του συμπεριλαμβάνεται στα χωροταξικά όρια του νηπιαγωγείου.

Αφού ο κηδεμόνας επιλέξει το Νηπιαγωγείο που επιθυμεί, πατώντας “Σύνδεση” στη νέα σελίδα ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα εισόδου, όπου αφού εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet συνδέεται στην υπηρεσία.

Στη συνέχεια καλείται να δώσει την συγκατάθεσή του στο να αποκτήσει η εφαρμογή πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.
Επιβεβαίωση/Ενημέρωση Στοιχείων

Έπειτα, ζητείται η επιβεβαίωση/ενημέρωση στοιχείων με την ακόλουθη σειρά:
1) Επιβεβαίωση Στοιχείων Κηδεμόνα
Ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ) επιλέγοντας
“Επιβεβαίωση”.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αναντιστοιχία στα εν λόγω στοιχεία, θαπρέπει ο κηδεμόνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή τους μέσω του
φορέα πιστοποίησης TaxisNet.
2) Συμπληρωματικά Στοιχεία Κηδεμόνα
Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας καταχωρεί στο σύστημα τα προσωπικά συμπληρωματικάστοιχεία που ζητούνται (Όνομα Μητέρας, Όνομα Πατέρα και Ημερομηνία Γέννησης) και
επιλέγει “Συνέχεια”.

3) Στοιχεία επικοινωνίας
Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το κινητό του τηλέφωνο στο οποίο θα λάβει ενημερώσεις για την πορεία της αίτησής του. Εάν επιθυμεί, μπορεί να συμπληρώσει και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Στοιχεία Επικοινωνίας
4) Στοιχεία Παιδιού/Κηδεμονίας
Έπειτα, θα εμφανιστούν στην οθόνη του χρήστη τα στοιχεία του/των παιδιού/ων, όπως αυτά αντλούνται από την Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του Μητρώου Πολιτών. Για
τα παιδιά που επιστρέφονται, γίνεται επίσης έλεγχος στο myschool για πιθανή υπάρχουσα εγγραφή. Ο χρήστης επιλέγει το παιδί το οποίο αφορά η αίτηση εγγραφής, την μεταξύ τους
σχέση κηδεμονίας από τις επιλογές που δίνονται στο σχετικό drop-down menu και πατάει «Συνέχεια»
Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή παιδιού σε σχολείο, το σύστημα φέρει σχετική ένδειξη: “Δεν μπορεί να επιλεγεί. Παιδί ήδη εγγεγραμμένο σε σχολείο”.
Σε περίπτωση που το στοιχείο της κηδεμονίας δεν προκύπτει από τον αυτόματο μηχανισμό ή αν προκύπτει με ελλιπή ή λαθεμένα δεδομένα τότε θα χρειαστεί ο κηδεμόνας να
επιβεβαιώσει ότι έχει υποβάλει ορθά στοιχεία στο προηγούμενο βήμα.
Εάν τα στοιχεία στο προηγούμενο βήμα είναι ορθά καταχωρημένα και συνεχίζει να μηνεμφανίζεται το ζητούμενο στοιχείο κηδεμονίας, παρέχεται η δυνατότητα στον κηδεμόνα να
υποβάλλει σε κατάλληλη φόρμα τα στοιχεία του παιδιού.

Ο κηδεμόνας επιλέγει ένα από τα:
Πιστοποιητικό γέννησης, Ληξιαρχική πράξη γέννησης, Αιτούντες/Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας, Δικαστική Απόφαση Επιμέλειας, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ρύθμισης Επιμέλειας, επισυνάπτει το αντίστοιχο έγγραφο και επιλέγει “Συνέχεια”.

5) Στοιχεία διεύθυνσης
Ακολουθεί η συμπλήρωση και η ταυτοποίηση των στοιχείων διεύθυνσης. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του παιδιού, επισυνάπτει έγγραφο που να πιστοποιεί
την επιλεγμένη διεύθυνση και πατάει “Συνέχεια”.

Περαιτέρω Επιλογές/Δυνατότητες
Εάν υπάρχουν αδέλφια σε σχολείο, το οποίο δεν είναι αυτό στο οποίο ανήκει με βάση τη διεύθυνση κατοικίας, τότε ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να ζητήσει την εγγραφή στο
νηπιαγωγείο του ίδιου ή συστεγαζόμενου σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση, καλείται να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμο των τέκνων καθώς και το όνομα της σχολικής μονάδας.

Ο κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση, την οποία θα λάβει από το αντίστοιχο σχολείο, στο Νηπιαγωγείο εμπρόθεσμα.
Εάν δεν υπάρχουν αδέλφια στο ίδιο ή συστεγαζόμενο σχολείο, αφήνει κενό το ζητούμενο πεδίο και επιλέγει  “Συνέχεια”

Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν έως τρεις ενήλικες συνοδούς για την μετακίνηση του τέκνου. Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται (Ονοματεπώνυμο
συνοδού και τηλέφωνο επικοινωνίας) και επιλέγει “Συνέχεια”
Εάν δεν επιθυμεί να ορίσει τον εαυτό του ως συνοδό, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πρώτο προσυμπληρωμένο πεδίο.
Επίσης, μπορεί να επιλέξει αν η αίτηση αφορά εγγραφή σε ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που γίνει επιλογή ολοήμερου προγράμματος ζητείται η εμπρόθεσμη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο νηπιαγωγείο.

Για την εγγραφή σε ολοήμερο πρόγραμμα θα χρειαστεί να επιλέξει το αρχικό checkbox
“Ολοήμερο Τμήμα”, αν επιθυμεί επιλέγει και το “Τμήμα Πρωινής Υποδοχής” και ολοκληρώνει πατώντας “Συνέχεια”
Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας δεν επιθυμεί εγγραφή του παιδιού σε ολοήμερο πρόγραμμα επιλέγει “Συνέχεια”

Παρατηρήσεις
Πριν υποβάλλει οριστικά την αίτηση ο κηδεμόνας, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σχόλια, τα οποία θα απευθύνονται στο Νηπιαγωγείο όπου υποβάλλεται η αίτηση.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προσθέσει κάποιο σχόλιο, επιλέγει “Συνέχεια” χωρίς να προσθέσει κάποιο κείμενο.
Πριν φτάσει στην προεπισκόπηση της αίτησης, ο χρήστης ενημερώνεται για τις νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή αίτησης. Για να προχωρήσει στην τελική σελίδα
πρέπει να επιλέξει “Έλαβα γνώση”.

Αποθήκευση αίτησης
Εάν η διαδικασία της αίτησης διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ενώ ο κηδεμόνας δεν έχει υποβάλει την αίτηση, η αίτησή του αποθηκεύεται προσωρινά, ώστε να ολοκληρωθεί
υποβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα έχει σχετική ένδειξη ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα υποβολής, «Υπό υποβολή».
Υποβολή αίτησης
Πριν υποβάλλει οριστικά την αίτηση ο κηδεμόνας μπορεί να δει συνολικά τα στοιχεία της αίτησης.
Ο χρήστης μπορεί να δει σε αυτή τη σελίδα τη λίστα των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει στο νηπιαγωγείο, ανάλογα με τα στοιχεία που δήλωσε.
Εφόσον ο κηδεμόνας έχει ολοκληρώσει και έχει επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης, προχωράει στην υποβολή της πατώντας “Οριστική Υποβολή”, ώστε να σταλεί
για έλεγχο στο επιλεγμένο Νηπιαγωγείο. Κατόπιν υποβολής, ο χρήστης μεταφέρεται στη θυρίδα του, όπου μπορεί να δει την αίτησή του σε κατάσταση «Σε επεξεργασία από το σχολείο».

Προβολή υπάρχουσας αίτησης εγγραφής
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλει τις αιτήσεις εγγραφής που έχει δημιουργήσει, αφού επιλέξει “Προβολή υπάρχουσας αίτησης” και “Συνέχεια”.
Προβολή υπάρχουσας

Σε περίπτωση που δεν έχει δημιουργήσει αίτηση στο παρελθόν και επιλέξει “Προβολή υπάρχουσας αίτησης”, θα λάβει αντίστοιχο μήνυμα

Σε άλλη περίπτωση, θα εμφανιστεί στην οθόνη του κηδεμόνα η/οι αίτηση/εις με την αντίστοιχη σήμανση.
Μία αίτηση εγγραφής, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται, μπορεί να έχει τις εξής σημάνσεις:
● Υπό υποβολή: Αφορά αποθηκευμένη αίτηση που εκκρεμεί η υποβολή της.
● Σε επεξεργασία από το σχολείο: Αφορά αίτηση η οποία έχει υποβληθεί και αναμένεται έγκριση από το σχολείο.
●Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα: Αφορά αίτηση που επιστράφηκε στον κηδεμόνα για διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω SMS και αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του, από την καρτέλα“Παρατηρήσεις” μπορεί να δει ποιό στοιχείο χρειάζεται διόρθωση.
● Αποδεκτή, σε αναμονή οριστικοποίησης: Αφορά αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το σχολείο στο οποίο υποβλήθηκαν και εκκρεμεί η οριστική έγκρισή τους με βάση της διαθέσιμες θέσεις στα νηπιαγωγεία. Στην περίπτωση αυτή ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησης.
● Οριστικοποιημένη εγγραφή: Αφορά αιτήσεις που έχει οριστικοποιηθεί η έγκριση τους από ΔΙΠΕ. Στην περίπτωση αυτή ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση
μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησης.

Διόρθωση αίτησης
Στην περίπτωση που το νηπιαγωγείο ζητήσει διορθώσεις για την αίτηση, ο κηδεμόνας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω SMS.

Αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του και εισέλθει στη θυρίδα του “Προβολή υπάρχουσας αίτησης”, επιλέγει την αίτηση που βρίσκεται σε κατάσταση “Σε αναμονή διορθώσεων από κηδεμόνα”.Από την καρτέλα “Σχόλια” μπορεί να δει ποιό στοιχείο χρειάζεται διόρθωση.
Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει “Επεξεργασία” για να ενημερώσει την αίτησή του. Τότε η αίτηση ανοίγει σε επεξεργάσιμη μορφή. Ο χρήστης κάνει τις διορθώσεις που ζήτησε το νηπιαγωγείο ή/και αλλάζει κάποιες από τις προηγούμενες επιλογές του και στο τέλος επιλέγει “Αποθήκευση”

Επιλέγει “Έλαβα γνώση” για τις νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης

Τέλος, επιλέγει “Οριστική υποβολή” για να στείλει την διορθωμένη αίτηση στο νηπιαγωγείο.

Κατόπιν υποβολής, ο χρήστης επιστρέφει στη θυρίδα του, όπου μπορεί να δει την αίτησή του σε κατάσταση «Σε επεξεργασία από το σχολείο».
Καλή επιτυχία!

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής (Webex Meetings)

Προαπαιτούμενα στοιχεία για την χρήση του Webex

 • Προσωπικός υπολογιστής με μικρόφωνο, ηχεία και κάμερα  • Σύνδεση στο διαδίκτυο   • Εγκατεστημένη εφαρμογή Webex Meetings

1) Εκκίνηση της εφαρμογής Webex Meetings

2) Χρησιμοποίηση του κουμπιού για αντιγραφή του συνδέσμου της ψηφιακής αίθουσας του εκπαιδευτικού

3) Αποστολή του συνδέσμου στους μαθητές μέσω email από το σχολείο

 1ο βήμα:

Ο εκπαιδευτικός την ώρα της τηλε-εκπαίδευσης πατάει το πράσινο κουμπί (Start a Meeting) και η τηλε-εκπαίδευση αρχίζει.

 2ο βήμα

Επιλέγοντας το «Start Meeting» ξεκινάει η προεπισκόπηση του βίντεο και του ήχου όπου επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να επιβεβαιώσει ότι η εικόνα και ο ήχος δουλεύουν σωστά.

Επιλέγοντας ξανά το «Start Meeting» , τότε ξεκινάει το μάθημα. Μέχρι να εισέλθουν οι μαθητές η εικόνα που βλέπει ο εκπαιδευτικός είναι η παρακάτω.

Ανάλυση δυνατοτήτων και χρήσης της πλατφόρμας

Γενική περιγραφή του περιβάλλοντος της πλατφόρμας:

Κεντρικό παράθυρο (όπου βλέπουμε τα video των συμμετεχόντων)   και τα βοηθητικά παράθυρα στα δεξιά  participants και chat ).                                                                 • Τα βοηθητικά παράθυρα ενεργοποιούνται από τα εικονίδια στο κυρίως παράθυρο.

 Αλλαγή κατάστασης μικροφώνου ή κάμερας:   

Για την αλλαγή της κατάστασης μικροφώνου ή κάμερας χρησιμοποιούμε τα εικονίδια στο κυρίως παράθυρο .

Αλλαγή εμφάνισης των βίντεο των μαθητών:

• Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των video των μαθητών πατώντας το εικονίδιο για την επιλογή Grid view (πολλαπλά παράθυρα).

Έλεγχος κατάστασης μαθητών:                                                                                 

• Κάνοντας δεξί κλικ πάνω σε ένα μαθητή, έχουμε την δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ήχου του επιλέγοντας mute/unmute , απενεργοποίηση της εικόνας του καθώς και μεταφοράς του μαθητή εκτός τάξης (Expel).

Έλεγχος τάξης:                                                                                                       

• Για την εύρυθμη λειτουργία της τάξης, καλό είναι στην αρχή του μαθήματος να πατήσετε στο menu  Participant  και να επιλέξετε Mute on Entry  ώστε όσοι μαθητές μπαίνουν στην τάξη να είναι σε σίγαση. Επίσης καλό, είναι να απενεργοποιήσετε το Anyone Can Share ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο διαμοιρασμού της οθόνης.

Κλείδωμα ψηφιακής τάξης:

• Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι ψηφιακές τάξεις είναι καταρχήν κλειδωμένες και οι μαθητές περιμένουν στην αίθουσα αναμονής (lobby) για να τους επιτραπεί η συμμετοχή.

• Μπορούμε να επιλέξουμε και να επιτρέψουμε τη συμμετοχή πατώντας  Admit .                                                                                                  

• Ο έλεγχος κλειδώματος ή ξεκλειδώματος του μαθήματος γίνεται από το menu Meeting.

Διαμοιρασμός αρχείου / οθόνης του υπολογιστή σας:

• Για να μοιραστείτε την οθόνη του υπολογιστή σας, πατήστε το εικονίδιο Share Content .                                                                               

• Αν θέλετε να προβάλετε ένα video με ήχο από τον υπολογιστή σας, τότε επιλέξτε ‘’optimize for motion and video’’ από το drop down menu . Αν θέλετε να προβάλετε απλά ένα κείμενο ή μία εικόνα ή έναν ιστότοπο, τότε δεν χρειάζεται η παραπάνω επιλογή.

• Πατήστε Share  για να μοιραστείτε την οθόνη με τους μαθητές.

Διαμοιρασμός αρχείου / οθόνης του υπολογιστή σας:

 • Στη θέση της εφαρμογής εμφανίζεται η οθόνη του υπολογιστή σας. Τα εικονίδια έχουν μεταφερθεί στο πάνω μέρος της οθόνης και θα είναι κρυμμένα για να μην εμποδίζουν . Θα εμφανισθούν όταν πάτε το ποντίκι στο πάνω μέρος (πορτοκαλί) της οθόνης.

 • Τα video των μαθητών φαίνονται στο μικρό παράθυρο επάνω δεξιά  και το δικό μας κάτω δεξιά. Και τα δύο μπορούν να κλείσουν για να μην εμποδίζουν.
 • Μπορείτε να διαμοιράσετε όποιο πρόγραμμα επιθυμείτε (Word, PowerPoint, κλπ.
 • Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε πάνω στο διαμοιρασμένο αρχείο χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Αnnotate .

Σχεδίαση σε κενό έγγραφο:

 • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδίαση, καλό είναι να ανοίξετε μια λευκή εφαρμογή π.χ. Notepad (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πίνακας) • Στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχουν επιλογές όπως μολύβι, μαρκαδόρος, κείμενο κλπ.
 • Την ίδια στιγμή, μπορούν να σχεδιάσουν και οι μαθητές, αρκεί να ζητήσουν την άδεια και εσείς να την εγκρίνετε .

 • Το κείμενο ή τα σχέδια τους φαίνονται με το χρώμα που επέλεξαν. • Όταν η σχεδίαση ολοκληρωθεί , μπορείτε να πατήσετε το Χ ή να σταματήσετε το διαμοιρασμό της οθόνης.

Γενικές οδηγίες:

 • Προτείνουμε να προγραμματίσετε μια δοκιμαστική συνεδρία και να δείτε όλες τις λειτουργίες πριν ξεκινήσετε συνεδρίες με μαθητές.
 • Όταν το μάθημα τελειώσει πατήστε το εικονίδιο για να τερματίσετε την τηλεκπαίδευση.

Ελπίζουμε οι οδηγίες να σας φανούν χρήσιμες.

Επιμέλεια  άρθρου : Αικατερίνη Παπαγιάννη

Πρόσκληση Γονέων / Κηδεμόνων μαθητών/τριών σε ενημερωτική εκδήλωση για την πανδημία COVID 19

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Γονέων / Κηδεμόνων μαθητών/τριών κάθε βαθμίδας σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19»

Αγαπητοί γονείς,

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» σας προσκαλούν στην ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με γενικό θέμα: «Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19», που θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες ζωντανής μετάδοσης στο Youtube την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρες 18:30-20:00.

Συμμετέχουν επίσης τα δίκτυα του ΟΚΑΝΑ και του προγράμματος «Από το Α έως το Ω : μια Ακαδημία για Γονείς» της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)

Προκειμένου να παρακολουθήσετε την ενημερωτική συνάντηση ζωντανά, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση σε ένα φυλλομετρητή, δηλαδή, ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο:

https://youtu.be/Yl5Cleb5cio 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι ομιλίες θα μαγνητοσκοπηθούν και πως αυτή η μαγνητοσκόπηση (το βίντεο) της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμη και μετά το τέλος της πραγματοποίησης της στο youtube με τον τίτλο :«Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19»,ώστε να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε.

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:

Γεώργιος  Κόσυβας

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Μαρία  Δίπλα

Υποδιοικήτρια 2ης ΔΥΠε Πειραιώς/Αιγαίου

Κων/νος Κοκκώλης

Αντιπρόεδρος  ΔΣ ΟΚΑΝΑ

Καλωσόρισμα – Συντονισμός
Μαρίζα Τσολιά

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας

Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Χαρακτηριστικά της λοίμωξης COVID 19

στα παιδιά και τους εφήβους

Άρτεμις Τσίτσικα

Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Και τώρα τι γίνεται;
Διαχείριση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια στην εποχή του COVID 19 
Ευθαλία Τζίλα

Παιδοψυχίατρος MSc –

Ακαδημαϊκή υπότροφος  ΕΚΠΑ

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ Οδηγός επιτυχίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις
Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: Εργαλεία και δράσεις στο δρόμο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Δημιουργικό διαδίκτυο

 

 

Παρακαλούμε με τη φροντίδα των Διευθυντριών/Διευθυντών των σχολικών μονάδων όπως ενημερωθούν οι γονείς & κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν στη μονάδα σας με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να παρακολουθήσουν την ενημερωτική εκδήλωση.

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Περιορισμός κυκλοφορίας λόγω COVID-19

 

Οδηγίες για μετακινήσεις από Δευτέρα 23/03/2020.
Ας σοβαρευτούμε και ας δείξουμε υπευθυνότητα. Άλλωστε σπίτι μας μας ζητάνε να καθίσουμε.

Δεν είναι δα και τόσο τραγικό! Ας αναλογιστούμε ότι κάποιοι αυτές τις μέρες θα δουλεύουν

για όλους εμάς με κίνδυνο να μολυνθούν οι ίδιοι,χωρίς να έχουν την ίδια δυνατότητα.

Για τυχόν μετακινήσεις μας που είναι άκρως απαραίτητες θα πρέπει να έχουμε υπ’όψη τα ακόλουθα:
Υπάρχουν 2 ειδών βεβαιώσεις¨που κατεβάζουμε (από forma.gov.gr )

Βεβαίωση τύπου Α για όλους τους εργαζόμενους που συμπληρώνεται 1 φορά και είναι εφάπαξ

Βεβαίωση τύπου Β που συμπεριλαμβάνει 6 λόγους:1. φαρμακείο ή επίσκεψη σε γιατρό,
2. μετάβαση σε σούπερ μάρκετ,
3. τράπεζα
4. κίνηση για παροχή βοήθειας
5.μετάβαση σε τελετή (γάμος ,βάφτιση ,κηδεία)
6. σωματική άσκηση ή κίνηση με ζώο

Τσεκάρουμε αντίστοιχα τον λόγο της μετακίνησής μας.

Έχουμε μαζί μας πάντα ταυτότητα ή διαβατήριο για πιστοποίηση στοιχείων μας.

Μετακίνηση μέσω SMS

SMS 13033 1-6(ανάλογα με τον λόγο που βγαίνουμε έξω) ΚΕΝΟ ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Επιβάλλεται συμμόρφωση και υπομονή! Όλα θα περάσουν!

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση