“Food and sunstainability ” Νέο eTwinning project για το σχ. έτος 2023-24

Ένα νέο έργο e Twinning  έρχεται να προστεθεί στις δράσεις του σχολείου μας  για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ,με εξαιρετική θεματολογία που εστιάζει στην αειφορία τροφίμων με το Νηπιαγωγείο μας  να κατέχει συνιδρυτικό ρόλο μαζί μα την Αλβανία .Στο σχέδιο συμμετέχουν 10 ακόμη χώρες απο διαφορα σημεία της Ευρώπης  αλλα και υων άλλων ηπείρων .

Project plan1Αειφορία τροφίμων σημαίνει παραγωγή τροφίμων με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον, κάνει αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, διασφαλίζει ότι οι αγρότες μπορούν να συντηρηθούν και βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις κοινότητες που παράγουν τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων και των ανθρώπων.

Ποιες είναι οι 7 αρχές της βιωσιμότητας των τροφίμων;
Η Παγκόσμια Συμμαχία για το Μέλλον των Τροφίμων έχει δεσμευτεί για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού μας καθοδηγείται από επτά κοινές αρχές: ανανεωσιμότητα, ανθεκτικότητα, υγεία, ισότητα, ποικιλομορφία, ένταξη και διασύνδεση.
Τι μπορούμε να κάνουμε για τη βιωσιμότητα των τροφίμων;

Οκτώ συμβουλές για φαγητό για τον πλανήτη
Nα  τρώμε λιγότερο κρέας,
Να μην πετάμε απόβλητα σε ποταμια ,θαλασσες η χωράφια.
Καλλιεργήστε το δικό σας φαγητό. …
Να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού
Να προτιμάμε να τρώμε εποχιακά φρουτα και λαχανικά

Στιγμιότυπο οθόνης 2650Με την τρέχουσα παραγωγή τροφίμων να οδηγεί την κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, τη ρύπανση και τις μη βιώσιμες αλλαγές στη χρήση του νερού και της γης, η Επιτροπή της ΕΕ προσδιορίζει  ένα σύνολο ορίων εντός των οποίων η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να παραμείνει για να «μειώσει τον κίνδυνο μη αναστρέψιμων και δυνητικά καταστροφικών αλλαγών το σύστημα της Γης». Αυτά τα όρια σχετίζονται με έξι βασικές διεργασίες του συστήματος της γης: αλλαγή του κλίματος (με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου), αλλαγή του συστήματος γης (με βάση τη χρήση της καλλιέργειας), χρήση γλυκού νερού, απώλεια βιοποικιλότητας (με βάση το ποσοστό εξαφάνισης) και κύκλος αζώτου και φωσφόρου (βάσει σχετικά με την εφαρμογή αυτών των λιπασμάτων).

Κι όλα αυτα μπορούμε να τα περάσουμε στα παιδια με κάθε υπευθυνότητα μέσα απο απλά παραδείγματα και δραστηριότητες απλές με στόχο :

Να μεγαλώσουμε άτομα με αίσθημα ευθύνης
Να βελτιώσουμε τις δεξιότητες αυτοέκφρασης των μαθητών.
Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν Να παρέχουμε στους μαθητές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να τους δίνεται η δυνατότητα να παράγουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση
Να αναπτύξουμε τις χειρωνακτικές δεξιότητες των μαθητών. Να μάθουν τα δικαιώματά τους

Να μπορέσουν να εξετάσουν φυτά και τρόφιμα και να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες σχετικά με αυτά
Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα φαγητά της φύσης και να αφιερώσουν χρόνο στο μαγείρεμα

Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν μέσα από την τέχνη, την επιστήμη κ.λπ.
Για να διασφαλιστεί ότι είναι χωρίς αποκλεισμούς
Να μπορέσουν να αποκτήσουν εμπειρία δημοκρατικών κανόνων ζωής, διοίκησης, εκλογής
Να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία συνειδητά και με ασφάλειαΝα τους δώσει τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα, εξέταση, παρουσίαση για υγιεινά τρόφιμα, σπατάλη τροφίμων κ.λπ.
Να τους δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς επικοινωνώντας με τους συνομηλίκους τους από άλλα σχολεία ή χώρες.
Να τους κάνει να ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα των τροφίμων
Να τους δώσει τη δυνατότητα να παράγουν νέες ιδέες, εφευρέσεις
Να τους δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους θεσμούς και τους οργανισμούς γύρω τους και να συνεργαστούν με την τοπική κοινοτία

Με το έργο αυτο ευελπιστούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους και κατ’ επέκταση της τοπικής και παγκόσμιας κοινωνίας για ένα καλυτερο κόσμο.

Επιμέλεια άρθρου : Μαγκιώση Άννα