Νέο ξεκίνημα για το Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus +“ICT and Robotics in preschool education :A more attractive way for learning ”

Νέο ξεκίνημα και δραστηριότητες διάχυσης του Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus + ΚΑ2

“ICT and Robotics in preschool education :A more attractive way for learning ”

Μια νέα χρονιά ξεκινάει και μαζί της  αρχίζει ένα νέο ξεκίνημα για τρίτο έτος για το Ευρωπαϊκό έργο  Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning! » 2019-2021 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού.Το σχέδιο υποστηρίζεται από το αντίστοιχο e Twinning έργο με τον ίδιο τίτλο,όπου κι αναρτώνται  οι σχετικές δραστηριότητες  όλων των εταίρων.

Η διάρκεια του έργου πήρε παράταση λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία. Στο πλαίσιο της διάχυσής του  με την έναρξη του νέου σχολικού έτους έγινε παρουσίαση του έργου στους γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου κι δόθηκαν σχετικές πληροφορίες κι επεξηγήσεις  για τα οφέλη ενός τέτοιου έργου στο Νηπιαγωγείο .

To συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο είναι και το μοναδικό του Ν.Τρικάλων που εφαρμόζει επίσημα STEM και ρομποτική στο καθημερινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου , καθώς είναι και το μοναδικό ωφελούμενο σχολείο της περιοχής  της δράσης STEM 02 της Εθνικής e Twinning Υπηρεσίας της Ελλάδας ,ενώ οι εκπαιδευτικοί του έλαβαν πρόσθετη επιμόρφωση στην εφαρμογή STEM, ICT και ρομποτικής στην προσχολική εκπαίδευση στη Εσθονία και Σλοβενία μέσω ΚΑ 1 σχεδίου Erasmus + ( σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης ).
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενώνει πάνω από 1000 σε σύνολο  εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από Σουηδία, Ισπανία, Λιθουανία Λετονία ,Εσθονία κι Ελλάδα και τους δίνει την ευκαιρία να αυξήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ,να ανταλλάξουν ιδέες κι απόψεις ,να μοιραστούν νέες μεθόδους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κουλτούρα άλλων χωρών και μέσα από αυτή τη συνεργασία, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης είναι το Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων ,ενώ το γενικό συντονισμό του όλου προγ/τος έχει η Δ/ντριά του κ Άννα Μαγκιώση, η οποία και διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών συμπράξεων.
Το έργο είναι ένα από τα τρία Erasmus+ KA2 (τομέας σχολικών συμπράξεων )που υλοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια  ταυτόχρονα το Νηπιαγωγείο Ριζαριού.

 
Με αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των παιδιών και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στις δραστηριότητες διδασκαλίας / μάθησης.

Νέα χρονιά και νέες προκλήσεις λοιπόν με νέα τεχνολογία ,ρομποτική και STEAM στο Νηπιαγωγείο μας ! Είμαστε έτοιμοι?

Επιμέλεια άρθρου : ‘Avvα Μαγκιώση

Αφήστε μια απάντηση