Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο!

Μαθαίνοντας το τραγουδάκι «Δέκα μικρά αραπάκια » αποφασίσαμε να το μετατρέψουμε σε καρτέλες αρίθμησης ,βοηθώντας πιο πολύ τα παιδιά να κατανοήσουν τους αριθμούς από το ένα μέχρι το 10.’Ετσι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία ,μένοντας σπίτι να απασχοληθούν μαθαίνοντας !

Να λοιπόν παιδιά τι ετοίμασε για σας η κ Κατερίνα!

       

 ]

 

  

  

    

Τώρα μάλλον είναι πιο εύκολο να μάθετε το τραγουδάκι αλλά και τους αριθμούς!