Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επιμορφωτικών webinars της δράσης STEM 2.0.!

Έληξαν σήμερα 29/5/2020 επιτυχώς τα webinars για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των 70 ωφελούμενων  Νηπιαγωγείων από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού είναι ένα από τα σχολεία αυτά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι αυτό!

Τα διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα STEM, διοργανώθηκαν με υπεύθυνο συντονισμού της όλης δράσης τον κ Αρη Λούβρη με σκοπό την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών  στην κοινότητα STEM ,έτσι ώστε μετά  το τέλος της δράσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές.

Η πρώτη επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κι έλαβε χώρα  σε διάφορα STEM κέντρα της χώρας μας ,λόγω όμως της πανδημίας συνεχίστηκαν απρόσκοπτα μέσω διαδικτύου!

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν ανελλιπώς όλοι οι Νηπιαγωγοί που συμμετέχουν στη δράση STEM 2 μέσα σένα όμορφο δημιουργικό κι αρκετά ενδιαφέρον κλίμα, χωρίς να λείψουν οι δυσκολίες η οι αποτυχίες κατά την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων, η συζήτηση , ο προβληματισμός ,η ανταλλαγή απόψεων αλλά και τα αστεία! Δημιουργήθηκε μια ζεστή παρεούλα που θα λείψει νομίζω σε όλους όσους συμμετείχαν ,επιμορφωμένους κι επιμορφωτές!

Τα  ωφελούμενα σχολεία έχουν ήδη παραλάβει τον ειδικό εξοπλισμό που απευθύνεται στα παιδιά της ηλικίας αυτής (Kids First Coding & Robotics )με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένα στο STEM και η  επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήρια eTwinning, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού σχεδίου STEM προσανατολισμού που θα αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί.

Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.Αναμένεται η παρουσίαση των έργων από τα συμμετέχοντα στη δράση σχολεία!

 

Επιμέλεια άρθρου:  Άννα Μαγκιώση