Συμμετοχή του Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων σε προγ/μα Erasmus+ στη Νίκαια της Γαλλίας .

Συμμετοχή του Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων σε προγ/μα Erasmus+ στην Γαλλία.
Μια εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου Ριζαριού είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει στη Νίκαια της Γαλλίας παίρνοντας μέρος σε σεμινάριο επιμόρφωσης μικρής διάρκειας στα πλαίσια του προγ/τος Εrasmus “Learning is interest and fun” 2018-2020 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο. Το σεμινάριο είχε ως αντικείμενο την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από Ελλάδα (Νηπ/γείο Ριζαριού),Εσθονία, Τουρκία, Ισπανία και Γαλλία.
Το έργο δημιουργήθηκε με σκοπό την αύξηση των δεξιοτήτων των παιδιών του 21ου αιώνα βαδίζοντας προς την κατεύθυνση της μελλοντικής παιδείας ,έχει διάρκεια 2 έτη και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας ,που είναι και ο Εθνικός φορέας της χώρας μας.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε υποδειγματικές διδασκαλίες του τομέα της ρομποτικής και παρουσιάσεις νέων μοντέλων και των δυνατοτήτων τους ,όπως το ρομπότ edison 2.0 ,ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι STEM για την ρομποτική εκπαίδευση των μαθητών, που περιλαμβάνει ενσωματωμένους αισθητήρες, φώτα και ήχους καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης συμπεριφοράς. Ανταποκρίνεται στο φως και τους ήχους, ακολουθεί τις γραμμές και αποφεύγει τα εμπόδια ενώ προγραμματίζεται εύκολα το με το λογισμικό EdBlocks όπου είναι εξαιρετικά εύκολο ακόμα και για μικρές ηλικίες. Το EdBlocks βασίζεται στο σύστημα drag and drop blocks και στην γλώσσα προγραμματισμού Scratch και Blockly, είναι δωρεάν και λειτουργεί σε υπολογιστή ή tablet.
Το ρομπότ edison είναι συμβατό επίσης και μπορεί να εξελιχθεί με τα τουβλάκια Lego.

               

Ακολούθησε πρακτική άσκηση κι εργαστήρια για όλους τους συμμετέχοντες και παρουσιάστηκαν νέα εργαλεία ιστού που διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση μέσα στην τάξη και εργαλείων δημιουργίας κινούμενων σχεδίων και ιστορίας εικόνας.
Δεν έλλειψε μικρή τουριστική ξενάγηση στην παλιά πόλη της Νίκαιας ,του Μονακό και Μόντε Κάρλο ,αλλά και συναντήσεις με γονείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κι ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς είναι
– η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ ,σαν μέσο επικοινωνίας και παρουσίασης
– η δυνατότητα μετά την επιμόρφωση τους , να εντάξουν τις νέες εφαρμογές στην διδασκαλία ,ώστε να βελτιωθεί η γνώση και οι δεξιότητες των παιδιών.
– η δημιουργία διδακτικού υλικού μέσω της χρήσης του εξοπλισμού ΤΠΕ, που θα επιτρέψει στους μαθητές να οδηγηθούν στη απόκτηση γνώσεων κι ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ένα πιο ελκυστικό κι ενδιαφέρον περιβάλλον μάθησης .
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα χέρια των μαθητών της σχολικής εκπαίδευσης, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών και διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.
Χρησιμοποιώντας συνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις που απαιτούν την υιοθέτηση μεθόδων ενεργού μάθησης και ενεργητική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων δίνουμε στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις με τη συμμετοχή τους σε ελκυστικές και πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ και τις έξυπνες συσκευές στη διδασκαλία και τη μάθηση.
Το πρόγραμμα είναι ένα από τα τρία Erasmus + (Τομέας Σχολικών Συμπράξεων )που υλοποιεί Νηπιαγωγείο Ριζαριού για τη διετία 2018-2020 και 2019-2021 και έχει τον γενικό συντονισμό των δυο εξ αυτών.
Την ευθύνη των προγ/των έχει η Δ/ντρια του Νηπ/γείου Μαγκιώση ‘Αννα η οποία και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων προγ/των.
Η δημοσίευση του κειμένου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και γενικότερα του προγ/τος Erasmus+

 

Eπιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση