Νηπιαγωγείο Ριζαριού: 2ο έτος υλοποίησης του Erasmus+ΚΑ2 «My culture,your culture ,our culture»

Mία διεθνής συνεργασία που συνεχίζεται για το το σχολικό έτος 2019-2020 στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού με πολλές πολιτιστικές δράσεις και …φαντασία! Πρόκειται για το ένα από τα τρία Erasmus+ΚΑ2  σχέδια που υλοποιεί το σχολείο μας  με τίτλο «My culture,your culture ,our culture» 2018-2020 και διανύει τη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του,η οποία ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου σε παιδιά και γονείς αμέσως με την έναρξη του σχολικού έτους .

Παρουσίαση 1ου έτους δραστηριοτήτων του έργου.

https://youtu.be/iqJLOHZr0Qw

Οι δραστηριότητες ήδη ξεκίνησαν με υπέρμετρο ενθουσιασμό και με πολλές αναδρομές στη ζωή τα παλιά χρόνια ,έτσι ώστε να παιδιά κάνοντάς συγκρίσεις να μπορέσουν να καταλάβουν την πορεία και την  εξέλιξη της μέχρι σήμερα. Το κυριότερο ,να αντιληφθούν ότι η ζωή μας είναι συνυφασμένη με το παρελθόν και πρέπει να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά ,η οποία ως θεματοφύλακας των κοινών αξιών, συμβάλλει στην επικοινωνία των λαών, ιδίως εκείνων με κοινά πολιτιστικά στοιχεία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση  της ειρήνης αλλά και την ανάπτυξη φιλικών ανθρώπινων σχέσεων.

      

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει άτομα, ενσωματωμένα στην πολιτιστική ταυτότητα της εποχής μας προσεγγίζοντας με σεβασμό και κατανόηση σε διαφορετικούς πολιτισμούς,  βλέποντας τον πολιτισμό ως χώρο δημιουργίας, που οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.